www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Devices

Thermometers
Devices: electronic thermometer, industrial thermometer, platinum sensor, thermocouple. Measurements: temperature, temperature difference, psychrometric difference, dew point temperature.
Higrometry elektroniczne
Devices: electronic hygrometer, psychrometer. Measurements: relative humidity, material humidity, material moisture, psychrometric difference, dew point temperature, water vapour content.
Barometers
Barometry elektroniczne dla przemysłu, laboratoriów, meteorologii.
  • elektroniczne barometry ze świadectwem wzorcowania
  • ciśnieniomierze różnicowe
  • barometry laboratoryjne
Systemy pomiarowe
Pojedyncze urządzenia pomiarowe, rozbudowane wieloczujnikowe systemy pomiarowe do prowadzenia monitorowania (nadzoru) parametrów mikroklimatycznych (temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych).
Rozwiązania indywidualne dostosowane do potrzeb każdego klienta, optymalne rozwiązanie uwzględniające przeznaczenie systemu, miejsce instalacji, wymagania jakościowe, wymogi formalne, optymalizacja kosztów, instalacje, akredytowane wzorcowania powtórne, wieloletnie umowy serwisowe.
Recorders
Pomiary wielokanałowe. Rejestratory temperatury w przechowalnictwie, transporcie, laboratoriach. * Rejestratory danych * Loggery * Drukarki termiczne.
Meteorological
Devices: meteorological station, rain gauge, wind speed indicator, road sensor, anemometer.
Mierniki stężenia gazów
Devices: carbon dioxide concentration meter, CO2. Measurements: CO2 concentration, concentration, NDIR, carbon dioxide.
Flowmeters
Devices: flow intensity meter, flowmeter, liquid level meter. Measurements: flow intensity, water level measurement, height of water level.
Pyranometry, luksomierze - mierniki promieniowania
Devices: pyranometer, radiation meter. Measurements: solar radiation, total radiation, UV, UVA, UVB.

Pomiary - temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, CO2

Temperature
Pomiar temperatury - termometry elektroniczne ze świadectwem wzorcowania, termometry laboratoryjne do pomiaru temperatury, termometry przemysłowe
Pressure
Pomiar ciśnienia, elektroniczne barometry. Precyzyjne barometry ze świadectwem wzorcowania, barometry laboratoryjne z pamięcią i alarmowaniem.
Mierniki CO2 i O2, pomiar stężenia dwutlenku węgla i tlenu
Mierniki CO2, czujniki dwutlenku węgla i temperatury, rejestratory CO2 z alarmowaniem i pamięcią rejestracji. Produkcja i serwis mierników CO2.
Radiation
Pomiar natężenia światła, pomiar oświetlenia, nasłonecznienia, promieniowania słonecznego. Pyranometry, luksomierze - kompleksowe systemy rejestracji.