www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Group: Laboratorium LAB-EL

Certyfikaty, atesty, świadectwa termometrów i innych urządzeń LAB-EL
Certificates, norms, certificates for the LAB-EL products.
LAB-EL Laboratory
Cel, zakres, procedury, polityka jakości
LABORATORY LAB-EL - Examination Department
Akredytowane pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych, magazynów, środków transportu, biur, laboratoriów itp.
Wzorcowanie termometrów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Accredited calibrating laboratory of humidity and temperature; PCA accreditation; calibration: hygrometer, thermometer; humidity, temperature