www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Oferta według klucza

Pomiary - temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, CO2
Measurement of non-electric values: climate parameters, humidity of materials, gas concentration. Humidity, temperature, pressure. Meteo stations.
Rodzaj interfejsu
Przyrządy pomiarowe produkcji LAB-EL pogrupowane wg. rodzaju interfejsu komunikacyjnego.
Zastosowania przyrządów LAB-EL
przykładowe zastosowania przyrządów pod kątem użytkowników