www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Mierniki stężenia gazów

Oferujemy przyrządy do pomiaru zawartości gazów i pyłów w powietrzu:
 • Mierniki stężenia dwutlenku węgla CO2,
 • Mierniki stężenia tlenu O2,
 • Mierniki stężenie pyłu w powietrzu PM2,5,
 • Mierniki gazów toksycznych w powietrzu:
  • dwutlenku azotu NO2,
  • tlenku węgla CO,
  • dwutlenku siarki SO2,
  • ozonu troposferycznego O3,
  • formaldehydu (aldehydu mrówkowego, metanalu) CH2O (HCHO).
Szeroka oferta nowoczesnych mierników stężenia dwutlenku węgla CO2 jest kierowana do przemysłu oraz dla rolnictwa, w szczególności do producentów pieczarek. Mierniki, w zależności od wersji:
 • posiadają wyjścia wyników pomiarów umożliwiające dołączenie ich do systemów pomiarowych:
  • cyfrowe (S300, Ethernet, USB),
  • lub analogowe 0-10V/4-20mA,
 • posiadają wyjścia przekaźnikowe, które alarmują w przypadku przekroczenia zadanych progów,
 • mogą pełnić funkcje regulatorów stężenia CO2,
 • cechują się rożnymi zakresami pomiarowymi CO2 (nawet do 100%).
LB-852
Miernik CO2, pomiar stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla LB-852
Pomiar CO2 metodą NDIR, przepływowy, zakres do 10000 ppp. Interfejs analogowy napięciowy 0..10V i cyfrowy S300 LAB-EL. Do systemów klimatyzacji do hal uprawy pieczarek.
LB-853
LB-853
Miernik CO2 oraz regulator CO2 z dwoma przekaźnikami. Dodatkowo posiada wyjście analogowe 0-10V. W naszej ofercie także inne mierniki dwutlenku węgla.
LB-854
CO2 concentration meter
Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 (ditlenku węgla) zawartego w powietrzu atmosferycznym w zakresie do 10000 pppm. Dodatkowo pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz możliwość regulacji stężenie CO2 i temperatury. Pamięć rejestracji; interfejsy: analogowe 4..20 mA, 0..10 V, cyfrowe RS-232, S300; 2 przekaźniki sterujące. Współpraca z programem LBX.
LB-856
LB-856
Miernik stężenia CO2 oraz O2 z rejestracją. Interfejs Ethernet, termometr, wejście analogowe 0-10V. Rejestratory CO2, rejestratory O2, inne mierniki.
LB-856 zestaw
Rejestrator do monitorowania mikroklimatu pomieszczeń
Miernik i rejestrator temperatury i wilgotności względnej powietrza, stężenia dwutlenku węgla, stężenia tlenu i temperatury dowolnego medium.
LB-857
Czujnik CO2 - regulator CO2 LB-857
Czujnik CO2, regulator i miernik dwutlenku węgla. Dostępny zakres 100% CO2, dwa przekaźniki, wyjście 0..10V. Inne czujniki CO2, systemy rejestracji.