www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Termometry internetowe, higrometry, barometry, regulatory z ethernetem

Przyrządy z interfejsem Ethernet do pomiaru, rejestracji danych oraz sterowania. Do modułów zbierania danych można dołączyć elektroniczne termometry, higrometry, barometry, anemometry, pyranometry i inne czujniki pomiarowe. Komunikacja z urządzeniami jest możliwa przez dostępne połączenie internetowe.
Większość czujników pomiarowych naszej produkcji może posiadać świadectwo wzorcowania.
LB-489
Termometr internetowy - rejestrator danych Ethernet
Termometr internetowy - moduł zbierania danych z interfejsem Ethernet. Rejestracja danych. 4 wejścia: cyfrowe S300 lub analogowe (napięciowe, binarne, termistorowe). Obsługa dowolnego czujnika z interfejsem S300. Obsługa protokołów: IPv4, IPv6, HTML, JSON, XML, SNMP, MODBUS/TCP. Moduł umożliwia sygnalizację alarmów przez e-maile. Oprogramowanie SCADA LBX.