www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Advices

Czas pomiaru
Temperature sensors time constants
Wynik pomiaru temperatury dokonywanej termometrem z zewnętrznym czujnikiem stabilizuje się z określoną szybkością, wynikającą z: mechanicznej konstrukcji, rozmiarów obudowy, właściwości cieplnych materiałów, rodzaju medium, prędkości przepływu medium wokół czujnika.
Monitoring
Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych
Climate monitoring (supervision) systems for temperature, humidity, pressure.
Electronic devices and systems for climate supervision.
Contemporary devices and measuring systems should meet higher standards every year. They are a result of complicated production technologies and ...
Filters- hytherographs sensor shields: thermometer and hygrometer: air temperature and humidity
Czujniki termohigrometrów są wyposażane w osłony, zabezpieczające je mechanicznie (przed uszkodzeniem) i filtrujące zanieczyszczenia z otoczenia. Oferowane są rożne konstrukcje, stosownie do indywidualnych zastosowań.
Methodology of relative humidity and air temperature measurement: thermometer, hygrometer: temperature, air humidity
Metodyka pomiarów wilgotności i temperatury powietrza, powtórna kalibracja i konserwacja termometrów i higrometrów. Legalizacja czujników pomiarowych.
Use of the weighting dryers
A weighting dryer is an ideal device which allows on performing quick and accurate moisture measurement.