www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Advices

Wymagania
Czy trzeba mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza?
Najbardziej restrykcyjne są wymagania Systemów Zapewnienia Jakości, szczególnie obowiązujące w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym, a więc tam gdzie najwyższym priorytetem jest troska o zdrowie człowieka. Nie sposób nawet w tego typu opracowaniu wymienić wszystkich obowiązujących przepisów oraz tych, które niebawem wejdą w życie. Spośród wielu trzeba jednak wymienić: HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), dyrektywy unijne wymuszające nowelizacje przepisów krajowych w przemyśle mięsnym (Dyrektywy Rady 64/433, 71/118 i 77/99), Prawo Farmaceutyczne, itp.
Czas pomiaru
Temperature sensors time constants
Wynik pomiaru temperatury dokonywanej termometrem z zewnętrznym czujnikiem stabilizuje się z określoną szybkością, wynikającą z: mechanicznej konstrukcji, rozmiarów obudowy, właściwości cieplnych materiałów, rodzaju medium, prędkości przepływu medium wokół czujnika.
Monitoring
Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych
Climate monitoring (supervision) systems; one point climate monitoring – stationary; one point climate monitoring -portable and transportable in cars; climate monitoring - with measurement and alarm transmission through SMS messaging and GPRS; climate monitoring in many locations simultaneously - big systems; climate monitoring in many locations simultaneously - small systems; air pressure measurement; relative humidity and air temperature measurement methods; electronic devices and systems for climate supervision,
Terminologia
Methodology of relative humidity and air temperature measurement: thermometer, hygrometer: temperature, air humidity
Metodyka pomiarów wilgotności i temperatury powietrza, powtórna kalibracja i konserwacja termometrów i higrometrów. Legalizacja czujników pomiarowych.
Electronic devices and systems for climate supervision.
Contemporary devices and measuring systems should meet higher standards every year. They are a result of complicated production technologies and ...
Use of the weighting dryers
A weighting dryer is an ideal device which allows on performing quick and accurate moisture measurement.