www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

LAB-EL Laboratory

Laboratorium zostało wyodrębnione z firmy LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J. Podstawowymi zadaniami Laboratorium jest:
- świadczenie usług wzorcowania i adiustacji przyrządów pomiarowych,
- świadczenie usług badawczych pomiaru mikroklimatu.
Wzorcowanie termometrów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Accredited calibrating laboratory of humidity and temperature; PCA accreditation; calibration: hygrometer, thermometer; humidity, temperature
LABORATORY LAB-EL - Examination Department
Akredytowane pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych, magazynów, środków transportu, biur, laboratoriów itp.
metody-wzorcowania
Wzorcowanie czujników pomiarowych, kalibracja czujników. Usługi wzorcowania czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia - konkurencyjne ceny. Dostawa urządzeń pomiarowych. Wzór zlecenia wzorcowania. Ogólne warunki realizacji zleceń wzorcowania w LAB-EL.
LAB-EL Laboratory
Cel, zakres, procedury, polityka jakości
Po co wzorcowanie? Kiedy i dlaczego wzorcować termometry, higrometry?
Co to zatem jest wzorcowanie? Wzorcowanie, stanowi zbiór czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez wzorcowany przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. W najprostszym przypadku polega to na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem wzorca, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru.
Certyfikaty, atesty, świadectwa termometrów i innych urządzeń LAB-EL
Certificates, norms, certificates for the LAB-EL products.