www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Moduły rozszerzeń do rejestratorów LB-480, LB-487, LB-490

Funkcjonalność rejestratorów (koncentratorów) można rozszerzać za pomocą dodatkowych modułów, zawierających określone typy interfejsów komunikacyjnych (RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, przekaźniki, modem GSM/GPRS, moduł dodatkowych 3 wejść S300) bądź bloków pomiarowych (odbiornik GPS, 6-cio kanałowy przetwornik A/C, precyzyjny termometr Pt100). LB-499 to seria modułów rozszerzeń do rejestratorów: LB-480, LB-487, LB-490.
LB-499-ADC
Szybki i dokładny przetwornik sygnałów analogowych A/C 24 bit
Moduł dodatkowego przetwornika A/C jest 6-kanałowym 24-bitowym modułem akwizycji sygnałów analogowych. Cechą szczególną jest jednoczesne próbkowanie wszystkich kanałów. Zakres napięć wejściowych wynosi ±10,5 V a szybkość próbkowania jest wybierana w zakresie od 1 sps do 1000 sps.
LB-499-AIN
Moduł dodatkowych 3 wejść cyfrowych S300
Moduł wejść pozwala na dołączenie dodatkowych 3 czujników: przyrządów pomiarowych LAB-EL z cyfrowym interfejsem S300, czujników temperatury (termistorów T i N), czujników zwiernych lub czujników wyjściem analogowym (0..10V, 4..20mA). Moduł może być zainstalowany jako wewnętrzna wkładka w rejestratorach danych: LB-480 i LB-490.
LB-499-EL-WAVE
Moduł z modemem do transmisji EL-WAVE
Termometry i termohigrometry bezprzewodowe serii LB-525 posiadają interfejs radiowy pracujący w ogólnie dostępnym paśmie 433 MHz i obsługują opracowany przez LAB-EL standard transmisji danych EL-WAVE. Bieżące dane pomiarowe jak również dane zapisane w pamięci tych rejestratorów są transmitowane bezprzewodowo poprzez interfejs LB-499-EL-WAVE zainstalowany w koncentratorze LB-480 lub LB-490 do komputera PC, sterującego tym systemem pomiarowym.
LB-499-GSM
Moduł z modem GSM/GPRS do transmisji danych pomiarowych i SMS
Modem GSM/GPRS dla rejestratora temperatury i innych danych pomiarowych. Modem realizuje transmisję wyników pomiarów przez GSM. Umożliwia samodzielne alarmowanie przez SMS o przekroczeniu progów alarmowych przez wyniki pomiarów dokonywane czujnikami dołączonymi do rejestratora. Moduł może być podłączony do następujących urządzeń: LB-480 - rejestrator danych, LB-490 - rejestrator danych / stacja meteo.
LB-499-PT
Precyzyjny termometr -200...+850°C z rozdzielczością 0,001°C
LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru do wbudowania w LB-480 lub LB-490, umożliwiającego pomiar temperatur w zakresie -200...+850°C przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C. Wykorzystuje jako czujnik zewnętrzny termorezystor platynowy Pt-100 lub Pt-1000. Moduł automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar van Dusena. Współczynniki kalibracji są programowane w procesie kalibracji modułu.
LB-499-REL2
Moduł przekaźników rejestratora danych: LB-499-REL2
Moduł dodatkowych przekaźników wyposażony jest w 2 przekaźniki ze stykiem zwiernym i rozwiernym. Moduł pozwala na sterowanie dowolnymi urządzeniami wykonawczymi, gdzie trzeba przełączać spore prądy i zapewnić jednocześnie pełną izolację galwaniczną z rejestratorem LB-480.
LB-499-RS
Moduły interfejsów szeregowych: RS-232, RS-485
Moduły dodatkowych wejść do transmisji szeregowej zawierają: LB-499-RS232 - jeden interfejs RS-232C, LB-499-RS485 - jeden interfejs RS-485. Moduły zapewniają pełną izolację galwaniczną pomiędzy rejestratorem a złączem interfejsu z dołączonym do niego zewnętrznym przyrządem pomiarowym.