www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Solid materials

ML3
Soil moisture meters - Delta-T
Pomiar wilgotności gleby oparty na pomiarze stałej dielektrycznej, sonda wbijana, wyjście analogowe 0..1V.