www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Regulators

Regulatory stężenia CO2
Regulatory stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla (CO2). Wyjścia analogowe, przekaźnikowe. Pomiar metodą NDIR.