www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Regulatory rolnicze do pieczarkarni, chłodni, szklarni, przechowalni

LBX program
Program LBX for PC that controls work of regulators LB-762
Sterowanie lokalne i zdalne w pieczarkarni, wizualizacja, archiwizacja, alarmowanie, transmisja GSM ...
LB-760A
Set for mushroom cultivation: regulator LB-760A
A set for mushroom cultivation - climate regulator LB-760 and LB-760A are designed for measurement and climate regulation (temperature, humidity, ...