www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Solid materials

Wilgotnościomierze materiałów - poniżej przedstawiono elektroniczne mierniki wilgotności drewna, materiałów budowlanych, materiałów sypkich oraz gleby.
Za pomocą tych wilgotnościomierzy można dokonać pomiaru zawartości wilgoci betonu, tynków, cegły, pustaków, piaskowca, tektury, drewna, gleby, piasku, żwiru, gipsu, popiołu i innych. Mierniki zazwyczaj posiadają pamięć rejestracji.

Wilgotnościomierze materiałów - oferta

ML3
Soil moisture meters - Delta-T
Pomiar wilgotności gleby oparty na pomiarze stałej dielektrycznej, sonda wbijana, wyjście analogowe 0..1V.