www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Monitoring mikroklimatu pomieszczeń

Mikroklimat, cóż to takiego ? W odróżnieniu od pojęcia ogólnego jakim jest "klimat" oznaczającego warunki panujące w przestrzeni, de facto nieograniczonej, "mikroklimat" dotyczy przestrzeni ograniczonej czyli wszelkiego rodzaju pomieszczeń.

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia i jego funkcji w danej organizacji, mówimy o warunkach środowiskowość miejsca pracy, zamieszkania, przechowywania produktów, hodowli czy upraw, obiektów kultury, itp. Każde przeznaczenie pomieszczenia posiada pewną specyfikę, a również specyficzne wymagania odnośnie tzw. warunków środowiskowych.

Wymagania określają przepisy lokalne bądź też państwowe oraz branżowe związane z tzw "Dobrymi praktykami". Najbardziej restrykcyjnie do tego zagadnienia podchodzi branża farmaceutyczna, dla której wymagania określają GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna oraz GDP - Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Wymagania na parametry mikroklimatu dotyczą generalnie utrzymania wartości temperatury i wilgotności względnej rzadziej ciśnienia w odpowiednich granicach.

Poniżej przedstawiamy artykuły publikowane w prasie technicznej dotyczące tematyki mikroklimatu oraz przyrządy jakie firma LAB-EL oferuje do realizacji pomiarów parametrów mikroklimatu.Przykłady zrealizowanych systemów oraz artykuły opublikowane w prasie technicznej