www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Klimatyzacja - przykłady aplikacyjne

Monitoring
Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych
Climate monitoring (supervision) systems for temperature, humidity, pressure.
Stracjonarne systemy monitorowania mikroklimatu w magazynach
Monitoring systems based on a concentrators; measurements: humidity, temperature, pressure; monitoring, registry, measurement network, Ethernet, HACCP, alarming.