www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Zastosowania w rolnictwie

Rolnictwo jest chyba najważniejszą, ale również najtrudniejszą dziedziną gospodarki. Uprawy roślin i innych płodów rolnych oraz hodowla wymagają specjalnej troski. Procesy zachodzące w rolnictwie są często spontaniczne i wymykają się spod kontroli. Są to procesy wrażliwe na zakłócenia (np. zmiany klimatyczne, zdarzenia atmosferyczne, itp.), którym nie zawsze mogą sprostać regulatory czy sterowniki, wyposażone w standardowe układy i algorytmy regulacji.

Firma LAB-EL od kilkunastu lat utrzymuje swoja znaczącą pozycje rynkową w dziedzinie regulacji i sterowania procesami uprawy grzybów, w tym głównie pieczarek.

Regulator-sterownik LB-762, oprócz posiadania odpowiedniej liczby wejść i wyjść analogowych czy też binarnych, posiada specjalistyczne (wypracowane przez lata doświadczeń i kontaktów z rolnikami oprawiającymi grzyby) algorytmy sterowania, które oprócz klasycznych sterowań typu PID, realizują funkcje specjalne, których działanie uzależnione jest od obserwowalnych i nie obserwowalnych zdarzeń zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy artykuły związane z tematyka rolniczą, jakie ukazały się w prasie technicznej.Przyrządy, aplikacje, artykuły i opracowania dotyczące zastosowań w rolnictwie