www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Produkty spożywcze - przykłady aplikacyjne

Koncentratory
Climate monitoring system with concentrators
Monitoring systems based on a concentrators; measurements: humidity, temperature, pressure; monitoring, registry, measurement network, Ethernet, HACCP, alarming.
Monitoring
Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych
Climate monitoring (supervision) systems; one point climate monitoring – stationary; one point climate monitoring -portable and transportable in cars; climate monitoring - with measurement and alarm transmission through SMS messaging and GPRS; climate monitoring in many locations simultaneously - big systems; climate monitoring in many locations simultaneously - small systems; air pressure measurement; relative humidity and air temperature measurement methods; electronic devices and systems for climate supervision,
Zamrażarki
Set for freezer work supervision
Panel LB-707 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Wbudowany w urządzenie moduł GSM/GPRS umożliwia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS oraz kanału GPRS.