www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Zastosowania w środkach transportu

Transport produktów farmaceutycznych i/lub spożywczych stanowi ważny element logistyczny w procesie produkcyjno-dystrybucyjnym. Tak zwane "dobre praktyki" - GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GDP (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) stanowią akty prawne stawiające bezwzględne wymagania producentom i dystrybutorom produktów farmaceutycznych oraz dodatkowo HACCP - producentom produktów spożywczych.

To właśnie tutaj operuje się pojęciem "cold chain" - zimny łańcuch zwany też łańcuchem chłodniczym, który oznacza ciągły monitoring głównie temperatury na poszczególnych etapach procesów produkcyjnego i dystrybucyjnego łącznie z dostarczeniem produktu końcowemu klientowi.

Wymagania nie są drastyczne w sensie technicznym, określają bowiem tzw. widełki,zdefiniowane dla każdego z elementów procesu, np. najpowszechniejsze dla magazynowania produktów farmaceutycznych to 2 - 8oC.

O ile przedział temperaturowy jest dość szeroki i tutaj nie powinno być żadnych problemów z utrzymaniem się w nim, o tyle przekroczenie w górę lub w dół są traktowane dość rygorystycznie, nawet do dość kosztownej utylizacji produktów.

W "zimnym łańcuchu" występuje tzw. średnia temperatura kinetyczna MKT, która zawiera w sobie dynamikę zmian temperatury w funkcji czasu.Przyrządy, przykładowe aplikacje, artykuły i opracowania dotyczące monitoringu parametrów mikroklimatu w środkach transportu

TRANS-LOGGER-B
Monitoring and registration of temperature and humidity in transport
TRANS-LOGGER-B is a set of hardware and Android software for monitoring of the temperature and humidity in trucks for testify the conditions of transport. It is an essential whereverit is monitored the cold chain supply of the climate sensitive products.