www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Obiekty zabytkowe, muzea, galerie

Monitoring warunków środowiskowych, a szczególnie pomiar i rejestracja temperatury i wilgotności względnej dotyczy również dóbr kultury narodowej. Wszelkiego rodzaju galerie malarstwa czy rzeźby, archiwa dokumentów, obiekty zabytkowe, itp. powinny, a nawet muszą posiadać systemy monitoringu temperatury, wilgotności oraz ostrzegania przed zalaniem, a służby nadzoru z należytą troską powinny dbać o właściwości mikroklimatu w pomieszczeniach oraz zgodnie z procedurami reagować w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach, to szybka i skuteczna reakcja, a czas ma tutaj dość istotne znaczenie. Zniszczenia zabytków kultury to straty materialne, to straty społeczne, narodowe.

Systemy monitoringu parametrów środowiskowych powinny zapewniać wizualizację wartości mierzonych w istotnych punktach przestrzeni monitorowanych, powiadamiać lokalnie (sygnalizacja akustyczna i/lub optyczna) oraz poprzez SMS-y osoby odpowiedzialne za nadzór oraz zapewniać pełną rejestrację danych pomiarowych.

Systemy klimatyzacyjne, tworzą mikroklimat, firma LAB-EL go monitoruje.Przyrządy, przykłady zastosowań, artykuły i inne opracowania dotyczące monitorowania warunków środowiskowych w placówkach kultury

Muzeum - przyrządy pomiarowe
Przyrządy pomiarowe do muzeum - termometry, higrometry, mierniki CO2, rejestratory temperatury i wilgotności. Termometry ze świadectwem wzorcowania.