www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Transport urządzeń z bateriami litowymi

Baterie litowe, proporcjonalnie do ilości zawartego litu, posiadają znaczną ilość zmagazynowanej wewnątrz energii. W przypadku mechanicznego uszkodzenia baterii lub zwarcia jej wyprowadzeń, energia ta może przekształcić się w znaczne ilości ciepła, które mogą doprowadzić, w skrajnym przypadku, do zapłonu baterii i pożaru zawierającego ją urządzenia. Przypadki takie są szczególnie niebezpieczne w lotnictwie.

Z przepisów: IATA ( International Air Transport Association), ICAO ( International Civil Aviation Organization), ADR (franc.: L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) i podobnych, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, drogowym i morskim wynika, że transport baterii litowych samych, jak i wmontowanych w urządzenia, wymaga spełnienia odpowiednich wymagań.

Baterie powinny posiadać w specyfikacji technicznej MSDS ( Material Safety Data Sheets) producenta informację o przejściu odpowiednich kwalifikacji UN ( Part III, Sub-Section 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria) oraz informujące o ilość zawartego w nich litu. Na tej podstawie urządzenia z bateriami mogą zostać zaklasyfikowane do odpowiedniej kategorii transportowej. Szczególnie baterie mające powyżej 1g litu są towarem niebezpiecznym i podlegają specjalnemu traktowaniu w zakresie pakowania, oznaczenia opakowań oraz transportu. Drogą lotniczą baterie można transportować tylko w lotach cargo. Niedopuszczalne jest transportowanie uszkodzonych mechanicznie przesyłek z bateriami. Oznaczenia etykietami są wymagane, jeżeli w pojedynczej paczce znajdują się więcej niż 2 baterie litowe albo 4 cele litowe. Przesyłki powinny byc oznaczone etykietami zawierającymi odpowiednie informacje: jakiego rodzaju baterie zawierają ( Lithium Metal Batteries, Lithium Ion Batteries) i jaki jest telefon (dostępny 24-ry godziny) w sprawie dodatkowych informacji na temat zawartości oznaczonej przesyłki.

Niniejsza informacja nie jest wykładnią obowiązujących przepisów i ma jedynie charakter informacyjny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymagania w tym zakresie podlegają ciągłym zmianom. Z aktualnymi wytycznymi można przykładowo zapoznać się na poniższych stronach Przewoźników i Producentów baterii.

Odnośniki do stron

Odnośniki do stron Przewoźników:

(UPS) Wysyłanie baterii lub urządzeń zawierających baterie
http://www.ups.com

(IATA) Guidance Document Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries
http://www.iata.org

(ICAO) Transport of Lithium Batteries in Accordance with the ICAO Technical Instructions Guidance Document
http://www.icao.int

Odnośniki do stron Producentów baterii litowych:

(Motorola) Lithium Battery Transportation Considerations
http://www.motorola.com

(Tadiran) Shipping and MSDS Information
http://www.tadiranbat.com

(Panasonic) Prodcuct Safety Data Sheet
http://www.panasonic.com

(Panasonic) Product Regulatory Notification
http://www.panasonic.com

Przykładowe pakowanie i oznaczanie przesyłek lotniczych

Przykładowe pakowanie i oznaczanie przesyłek lotniczych zawierających baterie litowe zostało przedstawione w w/w dokumencie IATA:

Pakowanie przesyłek
Etykieta na opakowaniu

Baterie litowe w urządzeniach LAB-EL

Informujemy, że w niektórych z naszych wyrobach znajdują się wmontowane małe baterie litowe o zawartości poniżej 1 g litu. Szczegółowe informacje o typie i producencie zastosowanych baterii litowych w poszczególnych urządzeniach LAB-EL zawarto w poniższej tabeli. Dodatkowe informacje można otrzymać po przesłaniu indywidualnego zapytania dotyczącego konkretnego wyrobu.

Producent, typ baterii
(odnośnik do MSDS Producenta)
Waga zawartego litu
Ilość, rodzaj baterii w jednym urządzeniu LAB-EL
Typy urządzeń LAB-EL zawierających baterie litowe
Panasonic CR2032

CR2032 CR2032
poniżej 1 g
1
Lithium Metal Battery
LB-476
LB-516/T
LB-530
LB-600
LB-705
LB-706/T/B
LB-707
LB-725
LB-750/B
LB-755A
LB-762
LB-850/A
Tadiran SL-760

SL-760
poniżej 1 g
1
Lithium Metal Battery
LB-520/T
LB-522/T
LB-525/T
LB-731A/E