www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Certyfikaty, normy, atesty, świadectwa wyrobów LAB-EL

 

 

 

 

              Certyfikat ISO 9001:2015 numer HU06/1849 (wersja polska)      Certificate ISO 9001:2015 number HU06/1849 (English version)

 

 Przyrządy pomiarowe produkcji LAB-EL  oraz usługi spełniają następujące wymogi formalne:


Certyfikat ISO 9001:2015 Firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J. pracuje zgodnie z posiadanym od marca 2003 certyfikatem potwierdzającym spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 numer HU06/1849 wydanym przez SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification.
Certyfikat jest dostępny w polskiej wersji językowej (.pdf) oraz w angielskiej wersji wersji językowej (.pdf).


Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Wzorcujacego AP 067 Usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych są wykonywane przez Laboratorium LAB-EL na podstawie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Wzorcujacego AP067 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji stwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wzorcowań.


Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 6797 Usługi badawcze mikroklimatu pomieszczeń są wykonywane przez Laboratorium LAB-EL na podstawie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego AB679 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji stwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie badań.


Laboratorium LAB-EL działa zgodnie z polityką jakości, z którą można zapoznać się w osobnej ulotce.

Przyrządy pomiarowe (stosownie do zamówienia) są dostarczane z indywidualnymi świadectwami wzorcowania z laboratoriów:

Czujniki zewnętrzne ( typu TA-... i TP-..., wykonane ze stali kwasoodpornej) do termometrów posiadają świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do stosowania w przemyśle spożywczym.

Termohigrometry LB-701 i LB-710 uzyskały świadectwo typu Głównego Urzędu Miar.

Termometry spełniają wymagania techniczne Polskiej Normy PN-EN 13485:2002 (Rejestratory dla transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów - sprawdzanie okresowe),

Termometry spełniają wymagania techniczne Polskiej Normy PN-EN 13486:2002 (Termometry do pomiaru temperatury, powietrza i wyrobu dla transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów - Badania, wymagania, przydatność).

Urządzenia są produkowane zgodnie z dyrektywami unijnymi: dyrektywą 73/23/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego – tzw. dyrektywa „niskonapięciowa” oraz dyrektywą 89/336/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania – tzw. dyrektywa „kompatybilnościowa”.

Firmie LAB-EL został przydzielony kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) o numerze 1174H ( Certyfikat do wglądu). Przydzielony kod jest wyróżnikiem spółki w Systemie Kodyfikacyjnym NATO - NCS ( NATO Codification System).

Urządzenia produkcji LAB-EL (np. termohigrometry LB-710, termometry LB-710T i LB-711, regulator LB-720C, panel LB-724)  uzyskały z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów "Wiążącą informację o kraju pochodzenia: POLSKA" (inne wyroby LAB-EL spełniają kryterium kraju pochodzenia: POLSKA).

Pełna oferta LAB-EL oraz podstawowe dane techniczne poszczególnych urządzeń są dostępne w internecie na stronie: http://www.label.pl/.