www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Producent termometrów, higrometrów i innych urządzeń elektronicznych LAB-EL

Co robimy? Urządzenia i systemy do monitorowania parametrów klimatu oraz sterowania procesami przemysłowymi

Powstała w 1989 roku firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu w pomieszczeniach. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfiguracji, począwszy od miniaturowych logerów, przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów, termometrów i barometrów, przez rozbudowane systemy nadzoru klimatu w pomieszczeniach, regulatory-sterowniki przemysłowe i rolnicze, aż po stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji (włącznie z radiową lub internetową transmisją wyników pomiarów).

Na ofertę firmy LAB-EL składa się kilka tematów:

 • produkcja, sprzedaż i wynajem elektronicznej aparatury kontrolno pomiarowej służącej do pomiarów, rejestracji, sygnalizacji przekroczeń wartości progowych, sterowania i regulacji takich wielkości fizycznych jak:
 • wilgotność, (higrometry)
 • temperatura (termometry)
 • ciśnienie (barometry)
 • pomiary meteorologiczne (prędkość, kierunek wiatru i inne),
 • rejestratory danych (rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, ...)
 • i inne wg. wymagań klientów;
 • oprogramowanie użytkowe do obsługi oferowanych przyrządów i systemów;
 • serwis, instalacje, szkolenia dotyczące oferowanych przyrządów i systemów;
 • usługi wzorcowania przyrządów pomiarowychdział wzorcowań Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (akredytacja PCA AP 067) świadczy usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów własnej produkcji jak i innych producentów: termohigrometrów, higrometrów, higrometrów punktu rosy, termometrów elektronicznych, czujników termometrów rezystancyjnych (platynowych), czujników termoelektrycznych (termopar), barometrów, ciśnieniomierzy różnicowych, komór klimatycznych i termostatycznych;
 • usługi badania mikroklimatu pomieszczeń - dział badań Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (akredytacja PCA AB 679) świadczy usługi w zakresie pomiarów parametrów mikroklimatu wszelkiego typu pomieszczeń (temperatury, wilgotności względnej);
 • doradztwo techniczne i ekspertyzy dotyczące aparatury i oprogramowania (np. konsultacje dotyczące konkretnych aplikacji, ekspertyzy w zakresie rozmieszczenia czujników w docelowym pomieszczeniu np. magazynie lub hurtowni);
 • opracowywanie dokumentacji projektowej i walidacja zainstalowanych urządzeń pomiarowych zgodnie z wymaganiami systemów jakości ISO, HACCP, GAMP.

Cechy wyróżniające oferowane przyrządy pomiarowe:

 • dokładność pomiarów, niezawodność przyrządów, prostota obsługi,
 • zdalny pomiar, cyfrowa transmisja, centralny odczyt, rejestracja wyników pomiarów,
 • łatwe przenoszenie wyników pomiarów  do standardowego komputera PC,
 • możliwość współpracy systemu pomiarowego z siecią komputerową, intranetem lub internetem,
 • sygnalizacja przekroczenia nastawnych progów alarmowych i stanów awaryjnych,
 • świadectwo typu Głównego Urzędu Miar dla termohigrometrów,
 • indywidualne świadectwo wzorcowania z laboratoriów:
 • świadectwo PZH dopuszczające do stosowania termometrów w przemyśle spożywczym,
 • możliwość poddawania mierników okresowym wzorcowaniom w akredytowanych laboratoriach,
 • modułowość systemu, możliwość późniejszej rozbudowy,
 • 24 miesięczna gwarancja,
 • pełna obsługa aplikacyjna, wzorcująca i serwisowa,
 • możliwość uzupełnienia kompletnych zainstalowanych urządzeń pomiarowych LAB-EL o pełną dokumentację projektową i walidacyjną.

Systemy pomiarowo - rejestrujące LAB-EL są między innymi eksploatowane w (patrz lista referencyjna):

W szczególności systemy nadzoru klimatu znajdują zastosowanie we wszystkich firmach wdrażających systemy jakości ISO, HACCP lub GAMP, ponieważ przyrządy spełniają odpowiednie wymagania, a ich jakość metrologiczną potwierdzają załączane do nich świadectwa wzorcowania z akredytowanych laboratoriów.

Klasyfikacja GUS dotycząca wyrobów i usług LAB-EL jest przedstawiona w załączonym wyciągu z klasyfikacji PKWiU 2008 i PKD 2007.

Pełna oferta LAB-EL Sp. J. oraz podstawowe dane techniczne urządzeń są dostępne w Internecie na stronie: http://www.label.pl. Przykładowe rozwiązania systemów do nadzoru klimatu przedstawiono w załączonym opisie.

Dobry klimat sprzyja
AUTOMATYZACJI PROCESÓW

 

See also
Zobacz również
Kontakt z LAB-EL Kontakt z LAB-EL
Dane kontaktowe do LAB-EL Elektronika Laboratoryjna.
Dojazd do LAB-EL Dojazd do LAB-EL
Jak dojechać do firmy LAB-EL,
Certyfikaty Certyfikaty
Atesty termometrów, higrometrów, barometrów, wiatromierzy, mierników CO2, rejestratorów danych, regulatorów klimatu oraz innych urządzeń do pomiaru klimatu.