www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Bezprzewodowy termometr i rejestrator czterech temperatur oraz otwarcia drzwi LB-533T

 • bezprzewodowa łączność WiFi, DHCP
 • szeroki zakres mierzonych temperatur
 • wysoka dokładność
 • rejestrator 4 temperatur i 2 przełączników otwarcia drzwi
 • pomiar temperatur zewnętrznymi czujnikami Pt1000 (Pt100)
 • funkcje:
  • termometr
  • rejestrator
  • termograf
  • kontrola otwarcia drzwi
  • kontrola zasilania sieciowego innych urządzeń
 • zastosowanie:
  • farmacja, medycyna, laboratoria
  • zimny łańcuch dostaw - cold chain
  • przemysł spożywczy
  • magazyny logistyczne
  • monitoring temperatury wewnątrz pomieszczeń, lodówek, zamrażarek
  • przechowywanie szczepionek i leków
 • współpraca z oprogramowaniem LBX
 • mały, wytrzymały przyrząd
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • klasa odporności obudowy IP30
 • zasilanie bateryjne lub zewnętrzne
 • łatwo wymienialna baterie AA (2 x 1,5V) lub akumulatorki (2 x 1,2V)
Bezprzewodowy czterokanałowy termometr WiFi LB-533T

Opis bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi

Termometr WiFi LB-533T jest bezprzewodowym rejestratorem czterech temperatur. Rejestrator wyposażony jest w interfejs WiFi i USB. Jest zasilany z wewnętrznych wymienialnych baterii (2 x 1,5V AA lub akumulatorki 2 x 1,2V AA - tak zwane paluszki) lub opcjonalnie z zewnętrznego źródła napięcia stałego np. z instalacji samochodowej. Termometr WiFi wykorzystuje do pomiaru temperatury od jednej do czterech zewnętrznych czujników z termorezystorami Pt-1000. Wyniki pomiarów temperatury prezentowane są czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Termometr rejestrator WiFi LB-533T posiada dodatkowe wejścia do podłączenia dwu zewnętrznych  przełączników. Jeżeli przełącznikiem jest czujnik kontaktronowy, to możliwa jest kontrola i sygnalizacja otwarcia drzwi (przykładowo drzwi: lodówki, samochodu, pomieszczenia magazynowego).

W przypadku, gdy termometr WiFi LB-533T zasilany jest z akumulatorków i jednocześnie z zewnętrznego źródła, akumulatorki nie są wówczas ładowane. Zewnętrzne napięcie służy jedynie do zasilania przyrządu. Ładowanie akumulatorków powinno odbywać się poza urządzeniem w dedykowanych im ładowarkach.

Pamięć bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi

Rejestrator WiFi LB-533T wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo dla termometru WiFi LB-533T, przy nastawie odstępu rejestracji co 30 minut wystarcza na około rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Dane są zapisywanie w pamięci  "z nadpisywaniem" co oznacza że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy. Rejestrator WiFi umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury, przekroczenie których jest sygnalizowane.

W typowym zastosowaniu termometr WiFi przeprowadza pomiary i rejestrację do pamięci co ustalony przez użytkownika czas (w zakresie od 1 minuty do 4 godzin i 15 minut). Co zadany czas rejestrator włącza interfejs WiFi i łączy się z punktem dostępu WiFi (router WiFi, Access Point) po czym wymienia dane z serwerem lbx i wyłącza moduł WiFi przechodząc do trybu pomiarów i rejestracji.

Konfiguracja bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi


    Parametry routera WiFi i adres IP serwera LBX z którym ma łączyć się rejestrator muszą być zadane podczas konfiguracji urządzenia. Konfiguracji dokonuje się poprzez interfejs USB. Przy pomocy programu LBX należy ustalić parametry routera WiFi (AP) z którym ma łączyć LB-533T. Między innymi należy podać nazwę sieci WiFi (SSID), w przypadku zabezpieczonej sieci również hasło dostępu. LB-533T może mieć nadany stały adres IP lub można wybrać dynamiczny adres przyznawany przez router WiFi zgodnie z protokołem DHCP. Należy również podać adres IP i numer portu serwera LBX z którym ma łączyć się LB-533T. W przypadku braku stałego, publicznego adresu IP komputera na którym zainstalowany jest serwer LBX można jako pośrednik wykorzystać serwer Proxy. Serwer Proxy może być zainstalowany na dowolnym komputerze mającym stały, publiczny adres IP. W szczególności klienci rejestratorów WiFi  LB-523 i LB-533T mogą skorzystać z serwera Proxy udostępnionego przez LAB-EL. Serwer ten świadczy usługę pośrednictwa pomiędzy rejestratorami WiFi LB-533T a dowolnym komputerem klienta, który ma dostęp do sieci internet.

Alarmy bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi

Termometr-rejestrator WiFi może zgłaszać sytuacje alarmowe. Alarm polega na wykonaniu dodatkowego zgłoszenia do serwera LBX niezależnie od ustalonego okresu nawiązywania łączności. Alarm może być spowodowany:

 • wyjściem mierzonej temperatury poza zaprogramowany dolny bądź górny próg,
 • otwarciem drzwi, które to zdarzenie także jest rejestrowane w pamięci,
 • zanikiem zasilania zewnętrznego.

Dodatkowo można ustawić określony czas odroczenia alarmu tak by nie zgłaszany był alarm dla krótkotrwałego wystąpienia sytuacji alarmowej. Zanik sytuacji alarmowej również jest sygnalizowany przez dodatkowe zgłoszenie do serwera LBX. Dzięki funkcji zgłaszania alarmów nie ma niebezpieczeństwa 'przegapienia' alarmu w przypadku ustawienia długich odstępów pomiędzy planowanymi zgłoszeniami. Program LBX w różny sposób może reagować na otrzymanie informacji o alarmie, jest to zależne od wyposażenia jakim dysponuje LBX i jego ustawień. W szczególnym przypadku serwer LBX może wysłać email lub SMS do wskazanej osoby lub wykonać inne zaprogramowane działania. 

Świadectwo wzorcowania pomiaru temperatury bezprzewodowego czterokanałowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi

Każdy bezprzewodowy termometr WiFi, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania pomiaru temperatury z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Zastosowanie bezprzewodowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi

Rejestrator - termometr WiFi LB-533T jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych i podczas transportu (tzw. zimny łańcuch dostaw - cold chain) w zakładach produkcyjnych i magazynach, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP w przemyśle spożywczym oraz przemyśle farmaceutycznym. Może służyć np. do kontroli temperatury i otwarcia drzwi w magazynach logistycznych, halach, laboratoriach, lodówkach i chłodniach. Rejestrator - termometr WiFi LB-533T pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa przechowywania szczepionek i leków w stacjach SANEPID, przychodniach, szpitalach i aptekach.

Dane techniczne bezprzewodowego rejestratora temperatury i otwarcia drzwi

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru temperatury *3) LB-533T LB-533TE +/- 0,2 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +50 °C 
+/- 0,6 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30 .. +50 °C 
+/- 1,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200 °C
+/- 2,4 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550 °C
Zakres pomiaru -100..+200 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-533T
-200..+550 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-533TE
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C  
PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
Pojemność pamięci  30000 rekordów, dla LB-533T/TE  temperatura
Interfejs WiFi  2,4 GHz IEEE 802.11 b/g  
Liczba kanałów pracy WiFi 13  
Maksymalny zasięg 100 m w terenie otwartym
30 m zależny od lokalnych cech budynku i wyposażenia
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
Źródło zasilania baterie 2 x 1,5V AA Baterie alkaliczne rozmiaru AA
akumulatorki 2 x 1,2V AA Zalecane akumulatorki Ni MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MMC Panasonic
6..42 V/500 mA Opcjonalne zewnętrzne zasilanie np. instalacja samochodowa
Czas pracy z baterii Czas ten nie jest jednoznacznie określony. Zależy od wielu parametrów między innymi od ustawionego okresu wykonywania połączeń przez WiFi, jakości routera i sieci ethernet/internet oraz ustawionego odstępu pomiędzy pomiarami. Dla typowych, dobrych warunków sieci WiFi i ethernet/internet, temperatury pracy około 20°C naładowanych dedykowanych akumulatorków Eneloop,  oraz dla ustawień :
- okres łącznia się WiFi : 30 minut.
- pomiar i rejestracja co 10 minut,
Czas pracy z baterii wynosi od 6 do 12 miesięcy.
Wymiary 90 x 120 x 38 mm  wymiary bez opcjonalnej zewnętrznej anteny i uchwytu
 Materiał, stopień ochrony obudowy  ABS  IP 30
Zakres temperatur pracy -20..+60°C  

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-533TE - wersja termometru WiFi do pomiaru i rejestracji temperatur 4 zewnętrznymi czujnikami Pt1000 w zakresie -200...+550 °C (*1).
 • LB-533T SMA - ze złączem antenowym SMA (możliwe dołączenie anteny zewnętrznej SMA, również anteny z dołączonym przewodem koncentrycznym - możliwość wyniesienia anteny na zewnątrz budynku)
 • LB-533T/LB-533TE Pt100 - do współpracy z zewnętrznymi czujnikami z termorezystorami Pt-100.

Uwaga (*1): Podany zakres pomiarowy może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.

Uwaga (*2): Bateria nie jest objęta gwarancją.

Uwaga (*3): Przyrząd jest standardowo adjustowany (kalibrowany) przy pomocy rezystora wzorcowego. Adjustowane są wszystkie kanały niezależnie od liczby zamontowanych sond. Oznacza to że użytkownik w każdej chwili może dołączyć dodatkowy termometr i uaktywnić wejście.
Podana niepewność pomiaru wynika z klasy B termorezystora zastosowanego w czujniku temperatury. W przypadku szerszych zakresów pomiaru, niepewność pomiaru można poprawić przez indywidualną adjustację termometru w danym kanale z konkretną sondą. Adjustacja indywidualna jest możliwa jako opcja, którą należy wskazać przy zamówieniu lub zamówić jako usługę. Usługa zostanie wykonana po dostarczeniu przyrządu do Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Bezprzewodowy czterokanałowy termometr WiFi LB-533T ze wspornikami metalowymi.Wyposażenie opcjonalne

 • Zewnętrzny zasilacz do zasilania termometru LB-533T (uwaga akumulatorki nie są ładowane wewnątrz LB-533T, akumulatorki należy ładować w zewnętrznej ładowarce).
 • Kabelek USB A-micro type B.
 • Akumulatorki Ni-MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MCC Panasonic.
 • Ładowarka do akumulatorków Eneloop NC-MQN09W.
 • Wsporniki metalowe do montażu termometru LB-533T na ścianie (widok obok =>).
See also
Zobacz również
LB-490 LB-490
Rejestrator danych z interfejsem Ethernet, USB i GSM/GPRS. Karta pamięci. 16 wejść: cyfrowe S300 lub analogowe (napięciowe, binarne, termistorowe, Pt1000). Moduły dodatkowych opcji: RS-232, RS-485. Obsługa dowolnego czujnika z interfejsem S300. Obsługa protokołów: IPv4, IPv6, HTML, JSON, XML, SNMP, MODBUS/TCP. Samodzielna sygnalizacja alarmów przez SMS-y, e-maile i przekaźniki. Oprogramowanie SCADA LBX.
Ocena produktu
Czterokanałowy rejestrator temperatury - termometr WiFi z wyświetlaczem na baterie. Opcjonalne świadectwo wzorcowania - kalibracji.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 16
 • dodaj swoją ocenę
 •