Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Firmware LB-490

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-490 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-490

Wewnętrzne oprogramowanie modułu LB-490; do celów aktualizacji firmware w LB-490 należy użyć programu lbnetcfg lub LBX.

Wersja 4.14.1 - AKTUALNA

Data: 2019-08-20
Rozmiar: 529.4 kB
MD5: 78cc6dee2d28af89a0bb16706d572302

Pobierz: lb490-firmware-4.14.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa magnetometru Scintrex
 • dodana opcja wymuszonej synchronizacji czasu z lbx niezależnie od innych źródeł

Wersja 4.13.1

Data: 2019-07-12
Rozmiar: 526.7 kB
MD5: c5246e69c6051761f834893c0df0a889

Pobierz: lb490-firmware-4.13.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany znacznik prawidłowości synchronizacji czasu z GPS w module LB-499-ADC
 • wysyłanie alarmowych SMS na wszystkie numery zapisane jako odbiorcy we wszystkich podłączonych modułach GSM

Wersja 4.12.1

Data: 2019-05-20
Rozmiar: 526.4 kB
MD5: 103a8cb3cd5363012473bc7f2b7063f6

Pobierz: lb490-firmware-4.12.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika Young 91000

Wersja 4.11.3

Data: 2019-04-09

Opis i historia zmian:

 • poprawka testów pamięci FLASH dla płytki w wersji 2.1

Wersja 4.11.2

Data: 2019-01-27
Rozmiar: 525.5 kB
MD5: 56f055cfdc51befaf11ab41605b17fa6

Pobierz: lb490-firmware-4.11.2.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa kart pamięci SDXC
 • SNMP:
  • dodanie zmiennych dla modułów dołączanych do portów
  • poprawka prefiksu OID dla LB-490
  • poprawka wysyłania trap'ów

Wersja 4.11.1

Data: 2019-01-21
Rozmiar: 524.6 kB
MD5: 933d7f769e082b42fc92b142cad2722b

Pobierz: lb490-firmware-4.11.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika Young 92000
 • dodana obsługa wiatromierzy Young 86000/86004/86106
 • usunięcie odstępu pomiędzy wartością a jednostką dla stopnia miary kątowej (kierunek wiatru)

Wersja 4.10.1

Data: 2018-12-11
Rozmiar: 519.0 kB
MD5: ca0c1d4dbc551eb87a09c21a2e580abc

Pobierz: lb490-firmware-4.10.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-717
 • poprawka wyświetlania wyników z LB-711, gdy włączone są nie wszystkie kanały

Wersja 4.9.3

Data: 2018-11-09

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi wyłączonych kanałów modułu LB-499-ADC

Wersja 4.9.2

Data: 2018-10-20

Opis i historia zmian:

 • LB-480: poprawka włączania funkcji serwisowych

Wersja 4.9.1

Data: 2018-10-03

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-GPS V1.2 z odbiornikiem Telit SL869
 • dodana obsługa modułu LB-499-GSM V2.3 z modemem SIMCOM SIM800F
 • dodana synchronizacja pomiaru w module LB-499-ADC z modułem LB-499-GPS
 • poprawki zapisu danych na karcie pamięci
 • dodana sygnalizacja zapełnienia karty pamięci
 • poprawki synchronizacji czasu

Wersja 4.8.1

Data: 2018-09-06
Rozmiar: 505.4 kB
MD5: 7b5c8189841001af7e819e62f18366a0

Pobierz: lb490-firmware-4.8.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika LB-930
 • dodana obsługa czujnika Barani MeteoWind 2
 • LB-490: konfiguracja wyświetlacza:
  • opcja wyświetlania wyników pomiarów dużą czcionką
  • opcja ukrycia/wyświetlania czasu i odczytów z wewnętrznego czujnika T/RH

Wersja 4.7.1

Data: 2018-05-16
Rozmiar: 501.1 kB
MD5: f2d1a80f26969155c9ff62dbdb3b7340

Pobierz: lb490-firmware-4.7.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-WIFI
 • dodana obsługa moduły LB-499-GS
 • dodane skalowanie wejść analogowych modułu LB-499-AIN

Wersja 4.6.1

Data: 2018-02-23
Rozmiar: 524.6 kB
MD5: 459b3f978e19fba87de9a672f0cb1f5b

Pobierz: lb490-firmware-4.6.1.zip

Opis i historia zmian:

 • LB-480: dodana obsługa nowej wersji płytki LB-480 V1.2 UWAGA: LB-480 w wersji 1.2 (począwszy od numeru seryjnego 700) wymagają firmware 4.6 lub nowszego. Załadowanie starszego firmware skutkuje nieprawidłowym działaniem. Starsze LB-480 działają z każdą wersją firmware.
 • dodanie rejestrów MODBUS dla modułów podłączanych do portów i dodatkowych czujników podłączanych do tych modułów
 • dodana obsługa wersji 2 pliku z zapisem kalibracji
 • poprawki autoryzacji www, dodany jawny logout
 • poprawki obsługi karty pamięci
 • poprawki obsługi protokołu TCP
 • poprawka wyświetlania statusów SMS
 • LB-490: dodana obsługa modułu przekaźników LB-499-R2 na portach 4-6
 • LB-490: poprawka firmware panelu czołowego: wersja 1.3.2

Wersja 4.5.1

Data: 2017-12-15
Rozmiar: 488.1 kB
MD5: a272d9651edac7e8e312570e2eebfab1

Pobierz: lb490-firmware-4.5.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki komunikacji przez proxy
 • dodana obsługa LB-802
 • dodany tryb pracy wejścia S300 jako zasilanie
 • dodana kolejka wysyłanych emaili alarmowych (na 32 emaile)
 • zwiększenie kolejki wysyłanych SMS do (na 64 SMSy)
 • poprawki walidacji ustawień dostępnych przez WWW (w szczególności zablokowanie znaków w nazwach spoza zestawu znaków ASCII)
 • dodany podgląd kolejek i statusu wysłania każdej wiadomości, podgląd dostępny przez WWW
 • poprawki formatowania wiadomości alarmowych: dodany numer alarmu i zmiana jednostki deg.C na 'C

Wersja 4.4.1

Data: 2017-11-09
Rozmiar: 481.6 kB
MD5: e38a8836802fb01cdb3f03966b9a83f9

Pobierz: lb490-firmware-4.4.1.zip

Opis i historia zmian:

 • połączenie z programem lbx przez proxy (proxy.lbx.label.pl) dla urządzeń bez dostępnego publicznego adresu IP (schowanych za firewall'ami i bramkami z translacją adresów)
 • poprawki obsługi modemu GSM
 • obsługa komend SMS
 • sygnalizacja zwarcia/rozwarcia czujnika LB-499-PT
 • LB-490:
  • okresowe usypianie
  • wyświetlanie informacji o stanie usypiania/pobudki
  • wyświetlanie informacji o źródle zasilania
  • dodany alarm dla napięcia zasilania z akumulatora

Wersja 4.3.2

Data: 2017-07-25

Opis i historia zmian:

 • poprawka wysyłania SMS

Wersja 4.3.1

Data: 2017-07-18

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-GIN
 • moduł LB-499-PT:
  • prawidłowy start bez podłączonej sondy
  • dodana konfiguracja współczynników kalibracji sondy przez WWW
 • poprawki w edycji alarmów przez www - dodany brakujący próg wyłączenia
 • LB-490: dodane sterowanie brzęczykiem jako wyjściem alarmowym
 • dodana komenda do odczytu danych json przez telnet

Wersja 4.2.1

Data: 2017-06-06

Opis i historia zmian:

 • zmiany dla LB-490:
  • poprawka obsługi portów RS-485
  • dodana konfiguracja wejść cyfrowych D.IN. #1..4

Wersja 4.1.1

Data: 2017-03-01

Opis i historia zmian:

 • uwspólnienie wersji dla LB-480/LB-490
 • poprawki wyświetlania danych na WWW i wyświetlaczu
  • wyświetlanie błędów pomiaru na czerwono
  • podział strony info na podstrony
  • optymalizacja HTML/CSS
 • poprawka sporadycznego błędu formatowania JSON
 • poprawki raportowania kodów błędów
 • dodane raportowanie błędów karty pamięci
 • poprawki konwersji danych konfiguracyjhych przy aktualizacji ze starszych wersji
 • poprawka sporadycznego błędu obsługi protokołu HTTP skutkującego wycięciem pierwszego znaku (odpowiedź zaczynająca się od TTP://)
 • natychmiastowa rekonfiguracja adresu IP po zmianie z panelu czołowego
 • wyłączenie z rejestracji rekordów z nieznanym czasem
 • poprawka wyświetlania zakresu danych w pamięci rejestracji
 • poprawka obliczeń wyniku dla czujnika Pt1000
 • poprawka sterowania układem izolacji galwanicznej USB

Wersja 3.10.2

Data: 2016-12-16

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi protokołów sieciowych
  • zamykanie połączeń HTTP
  • autoryzacja HTTP
 • poprawka formatowania wyników S300 przy odczycie HTTP/JSON/XML

Wersja 3.10.1

Data: 2016-11-17

Opis i historia zmian:

 • pooprawka błędu zapisu na karcie pamięci
 • poprawka synchronizacji czasu z programem lbx
 • dodana obsługa modułu LB-499-536 (LB-536)

Wersja 3.9.3

Data: 2016-06-30

Opis i historia zmian:

 • poprawka wyszukiwania za pomocą programu lbnetcfg
 • poprawka błędu obsługi odbiornika GPS skutkującego okresowym restartem urządzenia

Wersja 3.9.2

Data: 2016-05-17

Opis i historia zmian:

 • wiatromierz LB-745: dodany timeout na zanik/zwarcie czujnika

Wersja 3.9.1

Data: 2016-04-22

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa wiatromierza LB-745
 • poprawka błędu kalibracji wejść analogowych, występującego w wersjach 3.6.2 i 3.8.x

Wersja 3.8.3

Data: 2016-02-22

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu komunikacji z portami RS-485, wprowadzonego w wersji 3.8.1

Wersja 3.8.2

Data: 2016-02-17

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu wysyłania SMS dla alarmów zdefiniowanych w LB-480

Wersja 3.8.1

Data: 2016-02-16

Opis i historia zmian:

 • dodany odczyt stanu wysyłanych SMS (dla lbx)

Wersja 3.7.0

Data: 2016-02-16

Opis i historia zmian:

 • pominięty numer wersji 3.7.x

Wersja 3.6.2

Data: 2016-02-08

Opis i historia zmian:

 • poprawka komunikacji USB

Wersja 3.6.1

Data: 2016-01-21

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa połączenia przez port USB z programem lbx
 • dodana obsługa modułu LB-499-BT, umożliwiającego połączenie przez Bluetooth z programem lbx

Wersja 3.5.3

Data: 2016-01-20

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu formatowania JSON/XML wprowadzonego w wersji 3.5.2

Wersja 3.5.2

Data: 2015-12-21

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: w tej wersji jest błąd formatowania JSON/XML
 • uzupełnienie listy zmiennych w alarmach o zmienne z wejść modułów LB-499-AIN
 • poprawki kalibracji wejść analogowych
 • poprawki obsługi protokołu HTTP
 • dodana opcja doagnostycznego okresowego resetu urządzenia

Wersja 3.5.1

Data: 2015-10-28

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-PT
 • dodana rejestracja danych z modułu LB-499-ADC w tempie próbkowania

Wersja 3.4.1

Data: 2015-10-08

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-AIN z wejściami w trybach analogowych

Wersja 3.3.3

Data: 2015-08-27

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego sporadycznym wstrzymaniem aktualizacji panelu czołowego (diody sygnalizacyjne i wyświetlacz) oraz zanikiem pomiaru temperatury wewnętrznej

Wersja 3.3.2

Data: 2015-08-17

Opis i historia zmian:

 • poprawka wznawiania komunikacji przez modem GSM/GPRS po jej zerwaniu

Wersja 3.3.1

Data: 2015-07-10

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa sondy termistorowej typu TN, stary typ przemianowany na TK
 • dodany odczyt pamięci rejestracji za pomocą protokołu MODBUS
 • poprawki komunikacji sieciowej

Wersja 3.2.2

Data: 2015-03-16

Opis i historia zmian:

 • poprawka włączania menu serwisowego
 • poprawka błędu zerowania ustawień rejestracji danych przy aktualizacji firmware z wcześniejszej wersji 2.x

Wersja 3.2.1

Data: 2015-03-06

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-ADC
 • dodane funkcje do menu urządzenia (dostępnego na panelu czołowym):
  • kasowanie haseł autoryzacyjnych
  • kasowanie ustawień użytkownika
 • poprawki obsługi wyświetlacza i LED na panelu czołowym

Wersja 3.1.1

Data: 2015-03-04

Opis i historia zmian:

 • wstępne dodanie obsługi LB-490
 • poprawki obsługi modemu GSM
  • powtarzanie niektórych komend po błędach
  • komunikacja z modemem na publicznym adresie IP
 • poprawki obsługi portów szeregowych
  • MODBUS slave
  • komunikacja z lbx
 • poprawki listy rejestrów MODBUS
 • poprawki obsługi protokołów sieciowych
  • telnet
  • syslog
  • odczyt stanu połączeń sieciowych
 • poprawka odczytu danych z czujnika LB-781

Wersja 2.6.6

Data: 2015-02-13

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi portu szeregowego w trybie MODBUS slave

Wersja 2.6.5

Data: 2014-11-04

Opis i historia zmian:

 • poprawki domyślnych nazw wejść i modułów
 • poprawka odczytu liczników danych portu Ethernet przez SNMP
 • poprawka omowy synchronizacji czasu z lbx, gdy urządzenie ma swoje inne lepsze źródło czasu

Wersja 2.6.4

Data: 2014-10-07

Opis i historia zmian:

 • obsługa 2 równoległych połączeń MODBUS/TCP

Wersja 2.6.3

Data: 2014-07-01

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienia rejestrów w protokole MODBUS

Wersja 2.6.2

Data: 2014-06-12

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP

Wersja 2.6.1

Data: 2014-06-10

Opis i historia zmian:

 • dodany odczyt aktualnego adresu IP modemu, oraz pasma radiowego (tylko modem SIM900) i temperatury modemu (tylko modem SIM900)
 • tunelowanie komunikacji z portami przez GPRS
 • poprawka błędu sterowania diodą LINK dla modułu przekaźników
 • komenda odczytu danych JSON dla modemu GPRS działającego jako serwer
 • poprawki w komunikacji MODBUS/TCP
 • dodana temperatura wewnętrzna do danych w formacie JSON
 • poprawki w komunikacji z LB-797 i LB-801

Wersja 2.5.1

Data: 2014-01-22

Opis i historia zmian:

 • dodane menu 'setup' obsługiwane przyciskami, pozwalające na zmianę trybu pracy portu Ethernet i ustawienie konfiguracji sieciowej IPv4
 • obsługa modułu dodatkowych wejść LB-499-AIN
 • zwiększona ilość odbiorców SMS alarmowych do 4
 • poprawka obsługi znaków nie-ASCII w wysyłanych SMS
 • dodana obsługa modemu LB-499-GSM2 (SIM900)

Wersja 2.4.3

Data: 2013-12-18

Opis i historia zmian:

 • poprawka pominięcia zapisu na karcie pamięci gdy wielkość danych jest równa dokładnie wielkości bufora (urządzenie zgłasza SOS i wznawia działanie)
 • poprawka komunikacji przez IPv6 za pomocą adresów link-local, w wypadku gdy adres ten nie jest uzyskany z adresu MAC

Wersja 2.4.2

Data: 2013-12-16

Opis i historia zmian:

 • poprawka obliczeń dla wejścia impulsowego skalowanego

Wersja 2.4.1

Data: 2013-12-11

Opis i historia zmian:

 • dodany zapis danych na karcie pamięci

Wersja 2.3.2

Data: 2013-11-12

Opis i historia zmian:

 • poprawki obsługi modemu GSM
 • poparawka błędu dziedziczenia parametrów wspólnych rejestracji
 • poprawka błędu rejestracji zdarzeń na wejściu Pt1000
 • opóźnienie startu alarmów w przypadku aktualizacji firmware

Wersja 2.3.1

Data: 2013-11-07

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika SR50A
 • dodana rejestracja zdarzeń:
  • zanik / pojawienie się czujnika na wejściu
  • synchronizacja czasu
 • dodane wysyłanie SMS z lbx
 • dodany timeout transmisji GPRS skutkujący restartem modemu
 • poprawki w zapisie różnych konfiguracji

Wersja 2.2.1

Data: 2013-10-24

Opis i historia zmian:

 • dodane ustawiane przez użytkownika nazwy dla modułów rozszerzeń
 • rejestracja danych z GPS:
  • bieżące dane
  • zdarzenia
 • rejestracja danych z GSM:
  • bieżący stan rejestracji w sieci i poziom sygnału
  • zdarzenia
 • rejestracja zdarzeń globanych dla urządzenia
 • dodana obsługa modułu LB-499-ELWAVE (LB-525/LB-526)
 • poprawki w połączeniu przez proxy
 • poprawki obsługi przekaźników i modułów rozszerzeń

Wersja 2.1.1

Data: 2013-10-17

Opis i historia zmian:

 • zmiana protokołu komunikacyjnego z programem lbx - brak kompatybilności z wersją 1.x.x, wymagana aktualizacja lbx do prawidłowej współpracy
 • dodana konfiguracja portów szeregowych RS-232/RS-485 działających w trybie MODBUS slave i port zdalny
 • dodana obsługa modułu odbiornika GPS LB-499-GPS:
  • możliwość synchronizacji czasu od impulsu 1PPS z odbiornika
 • dodana obsługa modułu modemu LB-499-GSM:
  • możliwość wysyłania SMS w reakcji na alarmy
  • możliwość połączenia z programem lbx/proxy przez GPRS w przypadku działania w sieci ukrytej za translacją adresów
 • dodana obsługa modułu przekaźników:
  • sterowanie w reakcji na alarmy
  • sterowanie jako wyjściami z programu lbx

Wersja 1.2.2

Data: 2013-04-15

Opis i historia zmian:

 • dodana konfiguracja trybu pracy portu Ethernet przez lbnetcfg

Wersja 1.2.1

Data: 2013-04-05

Opis i historia zmian:

 • możliwość ustawienia dla każdego wejścia pomiarowego indywidualnych parametów rejestracji: trybu (wyłączony/próbka/średnia) i okresu
 • dodanie temperatury wewnętrznej do zestawu danych do rejestracji
 • dużo różnych drobnych poprawek i usprawnień

Wersja 1.1.1

Data: 2013-02-08

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wydana wersja