www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Oprogramowanie
LB-487 : 8-kanałowy moduł zbierania danych S300/RS232/RS485/USB/Ethernet

Firmware LB-487 - Oprogramowanie wewnętrzne LB-487

Wewnętrzne oprogramowanie modułu LB-487; do celów aktualizacji firmware w LB-487 należy użyć programu lbnetcfg lub LBX.

Aktualna wersja: 1.15.5
Data: 2016-01-14
Rozmiar: 44.0 kB
MD5: ed1b1c93a51541ec24a46eb616e4fb71

Pobierz: lb487-1.15.5.fw

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

lbnetcfg - Konfigurator dla urządzeń z interfejsem Ethernet

Program służący do konfiguracji urządzeń z interfejsem Ethernet pozwalający ustawić podstawową konfigurację sieciową (adres IP, maska, brama), służący również do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego urządzeń (firmware) oraz ustawiania pozostałych parametrów konfiguracyjnych zależnych od typu urządzenia. Aktualnie obsługiwane urządzenia to LB-487 i LB-488.

Aktualna wersja: 2.9.2
Data: 2015-12-09
Rozmiar: 1.2 MB
MD5: a42f411e3d0d8e19f3a3185542163b38

Pobierz: lbnetcfg-2.9.2.exe

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

LBX - Program LBX

Uniwersalny program sterująco-kontrolny dla różnych urządzeń produkcji firmy LAB-EL jak i innych, zapewniający: sterowanie urządzeniami, podgląd danych, rejestrację danych, wizualizację (wykresy, raporty, histogramy), wielostanowiskową pracę sieciową.

Aktualna wersja: 2.37
Data: 2018-01-12
Rozmiar: 48.4 MB
MD5: 71b4de27900126379d67a6280eab2b97

Pobierz: lbx-2.37-setup.exe

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

LB487-SNMP-MIB - Baza zmiennych SNMP MIB dla LB-487

Deklaracje zmiennych udostępnianych za pomocą protokołu SNMP przez moduł LB-487. Baza MIB używana jest do kompilacji w programach klienckich (agentach) SNMP.

Aktualna wersja: 2
Data: 2011-03-03
Rozmiar: 4.3 kB
MD5: 925be7d5aa2275f61685845d539a3c51

Pobierz: LABEL-LB487-MIB-REV2.txt

[ historia zmian i wersje archiwalne ]