www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Oprogramowanie
LB-488 : 4-kanałowy termometr i konwerter RS232/S300/Ethernet

Firmware LB-488 - Oprogramowanie wewnętrzne LB-488

Wewnętrzne oprogramowanie modułu LB-488; do celów aktualizacji firmware w LB-488 należy użyć programu lbnetcfg lub LBX.

Aktualna wersja: 1.5.2
Data: 2009-12-29
Rozmiar: 40.9 kB
MD5: 09c0872cbc74fc363e733e712f5bc90c

Pobierz: lb488-1.5.2.fw

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

lbnetcfg - Konfigurator dla urządzeń z interfejsem Ethernet

Program służący do konfiguracji urządzeń z interfejsem Ethernet pozwalający ustawić podstawową konfigurację sieciową (adres IP, maska, brama), służący również do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego urządzeń (firmware) oraz ustawiania pozostałych parametrów konfiguracyjnych zależnych od typu urządzenia. Aktualnie obsługiwane urządzenia to LB-487 i LB-488.

Aktualna wersja: 2.9.2
Data: 2015-12-09
Rozmiar: 1.2 MB
MD5: a42f411e3d0d8e19f3a3185542163b38

Pobierz: lbnetcfg-2.9.2.exe

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

LBX - Program LBX

Uniwersalny program sterująco-kontrolny dla różnych urządzeń produkcji firmy LAB-EL jak i innych, zapewniający: sterowanie urządzeniami, podgląd danych, rejestrację danych, wizualizację (wykresy, raporty, histogramy), wielostanowiskową pracę sieciową.

Aktualna wersja: 2.35
Data: 2017-12-14
Rozmiar: 43.8 MB
MD5: c4744181afd7feeea09eaef116fa992a

Pobierz: lbx-2.35-setup.exe

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

LB488-SNMP-MIB - Baza zmiennych SNMP MIB dla LB-488

Deklaracje zmiennych udostępnianych za pomocą protokołu SNMP przez moduł LB-488. Baza MIB używana jest do kompilacji w programach klienckich (agentach) SNMP.

Aktualna wersja: 4
Data: 2009-09-17
Rozmiar: 5.2 kB
MD5: 0ca7c1ace5f74ff5e04ba56b375f8371

Pobierz: LABEL-LB488-MIB-REV4.txt

[ historia zmian i wersje archiwalne ]