www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL

Wzorcowanie termometrów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Akredytowane wzorcowanie termometrów, higrometrów, termohigrometrów, psychrometrów, czujników termometrów oporowych, pirometrów, kamer termowizyjnych, barometrów, ciśnieniomierzy różnicowych, komór klimatycznych, cieplarek, mierników CO2 (ditlenku węgla).
Pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń - akredytacja AB 679
Akredytowane pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych, magazynów, środków transportu, biur, laboratoriów itp.
Metody wzorcowania, zamawianie urządzeń, zamawianie wzorcowania
Wzorcowanie czujników pomiarowych, kalibracja czujników. Usługi wzorcowania czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia - konkurencyjne ceny. Dostawa urządzeń pomiarowych. Wzór zlecenia wzorcowania. Ogólne warunki realizacji zleceń wzorcowania w LAB-EL.
Po co wzorcowanie? Kiedy i dlaczego wzorcować termometry, higrometry?
Co to zatem jest wzorcowanie? Wzorcowanie, stanowi zbiór czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez wzorcowany przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. W najprostszym przypadku polega to na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem wzorca, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru.
Wzorcowanie komór klimatycznych, termostatów, łaźni wodnych
Wykonujemy wzorcowanie zarówno stacjonarnie (wzorcowanie w siedzibie Laboratorium), jak i wyjazdowo (wzorcowanie w miejscu uzgodnionym z klientem). Ofertę na usługi wzorcowania komór i termostatów jest przedstawiana po szczegółowym uzgodnieniu z klientem miejsca i zakresu usług.
Wzorcowanie czujników temperatury i wilgotności - definicje
Zakres działalności Laboratorium LAB-EL, procedury wzorcowania, podstawowe definicje metrologiczne: adiustacja, spójność pomiarowa, wzorzec państwowy jednostki miary, niepewność pomiaru, bład pomiaru...
Wzorcowanie anemometrów w laboratorium LAB-EL
Wszelkie przyrządy pomiarowe, w tym anemometry, w celu potwierdzenia prawidłowości ich wskazań, poddawane są procedurom wzorcowania realizowanym w akredytowanych laboratoriach pomiarowych. Laboratorium LAB-EL zgłosiło w 2014 roku do akredytacji w PCA stanowisko do wzorcowania anemometrów.
Certyfikaty, atesty, świadectwa termometrów i innych urządzeń LAB-EL
Atesty termometrów, higrometrów, barometrów, wiatromierzy, mierników CO2, rejestratorów danych, regulatorów klimatu oraz innych urządzeń do pomiaru klimatu.
Badanie satysfakcji klienta laboratorium - ankieta
Jednym z wymagań systemu zarządzania jest współpraca z klientem i badanie satysfakcji klienta z usług świadczonych przez laboratorium. Zapraszamy.