www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Grupa: Laboratorium LAB-EL

Badanie satysfakcji klienta laboratorium - ankieta
Jednym z wymagań systemu zarządzania jest współpraca z klientem i badanie satysfakcji klienta z usług świadczonych przez laboratorium. Zapraszamy.
Certyfikaty, atesty, świadectwa termometrów i innych urządzeń LAB-EL
Atesty termometrów, higrometrów, barometrów, wiatromierzy, mierników CO2, rejestratorów danych, regulatorów klimatu oraz innych urządzeń do pomiaru klimatu.
Pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń - akredytacja AB 679
Akredytowane pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych, magazynów, środków transportu, biur, laboratoriów itp.
Wzorcowanie termometrów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Akredytowane wzorcowanie termometrów, higrometrów, termohigrometrów, psychrometrów, czujników termometrów oporowych, pirometrów, kamer termowizyjnych, barometrów, ciśnieniomierzy różnicowych, komór klimatycznych, cieplarek, mierników CO2 (ditlenku węgla).
Metody wzorcowania, zamawianie urządzeń, zamawianie wzorcowania
Wzorcowanie czujników pomiarowych, kalibracja czujników. Usługi wzorcowania czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia - konkurencyjne ceny. Dostawa urządzeń pomiarowych. Wzór zlecenia wzorcowania. Ogólne warunki realizacji zleceń wzorcowania w LAB-EL.