www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Oferta przyrządów pomiarowych

Termometry elektroniczne
* Termometry elektroniczne - platynowe Pt100, Pt1000 oraz termistorowe * Rejestracja temperatury w pamięci przyrządu * Regulacja temperatury, PID, On-Off * Świadectwa wzorcowania z certyfikowanego [[wzorcowanie.html|Laboratorium Wzorcującego]]
Higrometry elektroniczne
* Czujniki pojemnościowe - błyskawiczny pomiar wilgotności powietrza * Higrometry punktu rosy - wzorce najwyższego rzędu * Pomiar stałej dielektrycznej - wilgotność materiałów stałych * Psychrometr - długotrwałe pomiary wysokich wilgotności * Świadectwa wzorcowania z certyfikowanego Laboratorium Wzorcującego
Barometry elektroniczne
Barometry elektroniczne dla przemysłu, laboratoriów, meteorologii.
  • elektroniczne barometry ze świadectwem wzorcowania
  • ciśnieniomierze różnicowe
  • barometry laboratoryjne
Systemy pomiarowe
Pojedyncze urządzenia pomiarowe, rozbudowane wieloczujnikowe systemy pomiarowe do prowadzenia monitorowania (nadzoru) parametrów mikroklimatycznych (temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych).
Rozwiązania indywidualne dostosowane do potrzeb każdego klienta, optymalne rozwiązanie uwzględniające przeznaczenie systemu, miejsce instalacji, wymagania jakościowe, wymogi formalne, optymalizacja kosztów, instalacje, akredytowane wzorcowania powtórne, wieloletnie umowy serwisowe.
Rejestratory danych
Pomiary wielokanałowe. Rejestratory temperatury w przechowalnictwie, transporcie, laboratoriach. * Rejestratory danych * Loggery * Drukarki termiczne.
Regulatory elektroniczne
Regulatory parametrów klimatu. Kontrola temperatury, wilgotności, wentylacji. Nadzór nad uprawą pieczarek, w halach hodowlanych. Regulatory PID
Przyrządy meteorologiczne, stacje pogody
Stacje meteorologiczne, stacje pogody. Wiatromierze, deszczomierze, klatki meteo, anemometry, higrometry, termometry do stacji meteorologicznych.
Mierniki stężenia gazów
Mierniki stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla CO2 i tlenu O2. Pomiary stężenie pyłu w powietrzu PM2,5. Pomiary gazów toksycznych: dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, dwutlenku siarki SO2, ozonu troposferycznego O3, formaldehyu (aldehydu mrówkowego, metanalu) CH2O( HCHO).
Anemometry, przepływomierze
Anemometry, wiatromierze, przepływomierze, mierniki poziomu wody i cieczy. Profesjonalne anemometry i wiatromierze ze świadectwem wzorcowania.
Pirometry - termometry bezdotykowe
Pirometry - bezkontaktowy pomiar temperatury. Termometry bezdotykowe z rejestracją temperatury, z alarmowaniem. Pirometry ze świadectwem wzorcowania.
Pyranometry, luksomierze - mierniki promieniowania
Pyranometry, luksomierze - mierniki promieniowania słonecznego, natężenia światła. Czujniki promieniowania - słoneczne, całkowite, UV, UVA, UVB
Transmisja danych
Przyłączanie urządzeń do PC. Łączność bezprzewodowa. Telemetria, zdalne czujniki pomiarowe przez GSM i GPRS. Karty portów szeregowych.
Obudowy do urządzeń elektronicznych
Oferujemy uniwersalne obudowy z tworzyw sztucznych, które można wykorzystać m.in. jako obudowy do urządzeń elektronicznych w szerokim zakresie zastosowania w warunkach wymagających wysokiej szczelności i ochrony zabudowanych wewnątrz elementów. Pokrywy obudów posiadają wgłębienie przeznaczone do umieszczenia samoprzylepnej foli ozdobnej lub klawiatury foliowej.

Na skróty

Producent termometrów, higrometrów, rejestratorów LAB-EL
Producent termometrów elektronicznych, higrometrów i innych przyrządów meteorologicznych LAB-EL. Wzorcowanie, kalibracja czujników, rejestratory
Nowości na stronach www.label.com.pl
Nowości: nowe opracowania, wdrożenia, najbliższe plany,
Jak dojechać do firmy LAB-EL
Jak dojechać do firmy LAB-EL,
Certyfikaty, atesty, świadectwa termometrów i innych urządzeń LAB-EL
Atesty termometrów, higrometrów, barometrów, wiatromierzy, mierników CO2, rejestratorów danych, regulatorów klimatu oraz innych urządzeń do pomiaru klimatu.
Lista referencyjna LAB-EL
Lista referencyjna LAB-EL; nasi klienci; mapa rozmieszczenia naszych klientów,
Dystrybutorzy, firmy współpracujące, serwis i instalacja LAB-EL
Dystrybutorzy, firmy współpracujące, serwis i instalacja LAB-EL. Instalacja termometrów, higrometrów, stacji meteorologicznych, wiatromierzy.
Zużyty sprzęt i opakowania w świetle obowiazujacych ustaw
W urządzeniach elektronicznych są używane materiały i substancje o właściwościach negatywnie wpływających na środowisko i na zdrowie ludzkie.