www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Ankiety

Badanie satysfakcji klienta laboratorium - ankieta
Jednym z wymagań systemu zarządzania jest współpraca z klientem i badanie satysfakcji klienta z usług świadczonych przez laboratorium. Zapraszamy.