www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Obliczenia

Kalkulator rezystancji termometrów platynowych Pt100, Pt1000
Kalkulator Pt100 Pt1000. Obliczenia ITS-90 (MST-90) i Callendar Van Dusen. Norma IEC751 PN:EN 60751. Przeliczanie temperatury i rezystancji
Kalkulator wilgotności LAB-EL - obliczanie punktu rosy
Program kalkulator wilgotności LAB-EL - obliczanie punktu rosy online, pary wodnej, wilgotności powietrza, tablice psychrometryczne i higrometryczne
Temperatura odczuwalna
Zależność temnperatury odczuwalnej od temperatury i prędkości wiatru.
Zaćmienie Słońca Warszawa 20.03.2015
Pomiary wykonanae w trakcie zaćmienia Słońca przez stacje meteo w Warszawie www.meteo.waw.pl