www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Mierniki stężenia gazów toksycznych, tlenu i pyłu PM2,5 w powietrzu

Oferujemy przyrządy do pomiaru zawartości gazów i pyłów w powietrzu:
 • Mierniki stężenia dwutlenku węgla CO2,
 • Mierniki stężenia tlenu O2,
 • Mierniki stężenie pyłu w powietrzu PM2,5,
 • Mierniki gazów toksycznych w powietrzu:
  • dwutlenku azotu NO2,
  • tlenku węgla CO,
  • dwutlenku siarki SO2,
  • ozonu troposferycznego O3,
  • formaldehydu (aldehydu mrówkowego, metanalu) CH2O (HCHO).
Szeroka oferta nowoczesnych mierników stężenia dwutlenku węgla CO2 jest kierowana do przemysłu oraz dla rolnictwa, w szczególności do producentów pieczarek. Mierniki, w zależności od wersji:
 • posiadają wyjścia wyników pomiarów umożliwiające dołączenie ich do systemów pomiarowych:
  • cyfrowe (S300, Ethernet, USB),
  • lub analogowe 0-10V/4-20mA,
 • posiadają wyjścia przekaźnikowe, które alarmują w przypadku przekroczenia zadanych progów,
 • mogą pełnić funkcje regulatorów stężenia CO2,
 • cechują się rożnymi zakresami pomiarowymi CO2 (nawet do 100%).
LB-930
Czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu PM2,5
Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu LB-930 służy do pomiaru stężenia aerozoli znajdujących się aktualnie w atmosferze otaczającej miernik. Działa w oparciu o wysokiej jakości sensor cząstek produkcji Honeywell lub jego odpowiednik. Posiada wyjścia wyników pomiarów: optyczne (3 kolory diod LED), cyfrowe S300, USB, analogowe 0..5V i pzekaźnik alarmowy.
LB-499-GAS
Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS
Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS jest przeznaczony do pomiaru stężeń pyłów i gazów toksycznych występującej w otaczającym powietrzu, takich jak: PM2,5 - pyły zawieszone cząsteczek o średnicy nie większej niż 2,5 μm, CO2 - dwutlenek węgla (ditlenek węgla), NO2 - dwutlenk azotu, CO - tlenek węgla, SO2 - dwutlenek siarki, O3 - ozon troposferyczny, CH2O – (HCHO) formaldehyd (aldehyd mrówkowy, metanal). Jest przeznaczony do instalacji wewnątrz rejestratora danych stacji meteorologicznej LB-490, który wtedy jest dodatkowo uzupełniany wlotem do doprowadzenia mierzonego powietrza z zewnątrz.
LB-850A
Miernik regulator CO2 - dwutlenku węgla i temperatury LB-850A
Miernik dwutlenku węgla (ditlenku) LB-850A to solidny i zaawansowany sterownik. Funkcje: miernik CO2, regulator CO2, pomiar temperatury, alarmowanie.
LB-852
Miernik CO2, pomiar stężenia dwutlenku węgla
Pomiar CO2 metodą NDIR, przepływowy, zakres do 10000 ppp. Interfejs analogowy napięciowy 0..10V i cyfrowy S300 LAB-EL. Do systemów klimatyzacji do hal uprawy pieczarek.
LB-853
Miernik CO2, regulator stężenia dwutlenku węgla LB-853
Miernik CO2 oraz regulator CO2 z dwoma przekaźnikami. Dodatkowo posiada wyjście analogowe 0-10V. W naszej ofercie także inne mierniki dwutlenku węgla.
LB-854
Miernik CO2, regulator stężenia dwutlenku węgla LB-854
Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 (ditlenku węgla) zawartego w powietrzu atmosferycznym w zakresie do 10000 pppm. Dodatkowo pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz możliwość regulacji stężenie CO2 i temperatury. Pamięć rejestracji; interfejsy: analogowe 4..20 mA, 0..10 V, cyfrowe RS-232, S300; 2 przekaźniki sterujące. Współpraca z programem LBX.
LB-856
Miernik stężenia CO2 O2, rejestrator CO2 O2, ethernet
Miernik stężenia CO2 oraz O2 z rejestracją. Interfejs Ethernet, termometr, wejście analogowe 0-10V. Rejestratory CO2, rejestratory O2, inne mierniki.
LB-856 zestaw
Rejestrator do monitorowania mikroklimatu pomieszczeń
Miernik i rejestrator temperatury i wilgotności względnej powietrza, stężenia dwutlenku węgla, stężenia tlenu i temperatury dowolnego medium.
LB-857
Czujnik CO2 - regulator i miernik dwutlenku węgla do 100%
Czujnik CO2, regulator i miernik dwutlenku węgla. Dostępny zakres 100% CO2, dwa przekaźniki, wyjście 0..10V. Inne czujniki CO2, systemy rejestracji.
LB-905
Pomiar stężenia tlenu, miernik tlenu, tlenomierz O2
Pomiar stężenia O2 w halach upraw pieczarek, kontrola emisji gazów w przemyśle, monitorowanie do celów bezpieczeństwa, kontrola pracy systemów wentylacyjnych w biurach, budynkach inwentarskich.