www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Pomoc programu LBX

LBX - idziemy do przodu!
Oprogramowanie LBX, opracowane i produkowane w firmie LAB-EL, było już omawiane na łamach magazynu Pomiar w aspekcie obsługi jednego ze standardów komunikacyjnych stosowanych w automatyce i pomiarach, a mianowicie MODBUS RTU. Jest to niewielki fragment z wielkiej gamy funkcji, jakie program może realizować. W niniejszym artykule zaprezentujemy program LBX, jako znakomite narzędzie wspomagające akwizycję i wizualizację danych pomiarowych. A więc, od początku.
Monitoring temperatury, monitoring wilgotności...
Monitoring temperatury, monitoring wilgotności i innych parametrów. Urządzenia i oprogramowanie do monitoringu temperatury i wilgotności, serwis.