www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Zastosowania

Monitoring
Monitoring temperatury i wilgotności w transporcie - rózne rozwiązania
Różne rozwiązania bezprzewodowych rejestratorów do monitoringu temperatury w środkach transportu, rejestratory mobilne z ANDROID, transmisja GSM.
Monitoring
Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych
Termometry, higrometry, barometry - jednopunktowe i wielopunktowe systemy do monitorowania mikroklimatu w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach.
Przechowalnia
Sterowanie klimatem w chłodni przechowalniczej - sterownik LB-600
System monitoringu i sterowania parametrów przechowywania warzyw służy do utrzymania na odpowiednim poziomie i archiwizowania danych z przebiegu procesu przechowywania warzyw. Archiwizacja ma na celu stworzenie dokumentacji dla odbiorcy, która potwierdza właściwe przechowywanie warzyw, co z kole świadczy o ich wysokiej jakości. Właściwe przechowywanie zapewnia dobrą jakość produktów, a także zabezpiecza przed powstawaniem zagrożeń dla zdrowia konsumentów.
Telemetria
System telemetryczny w ofercie LAB-EL - stacje meteorologiczne
System telemetrii wykorzystujący technologię GPRS; transmisja danych przez GSM/GPRS; przykładowe zastosowania: terenowe stacje meteorologiczne, ...
Kontrola temperatury dojrzewania betonu
LAB-EL BETON rejestracja temperatury dojrzewającego betonu wewnątrz dużych konstrukcji i dojrzewanie próbek w kontrolowanych warunkach w Laboratorium
Instalacja kart wieloportowych produkcji LAB-EL w Linuxie
Instalacja kart wieloportowych produkcji LAB-EL w Linuxie. Producent termometrów, higrometrów, wiatromierzy, stacji meteo i innych czujników.
Stacje meteorologczne w internecie, stacje pogody
Oferujemy sprzęt, oprogramowanie, instalacje i serwis internetowych stacji meteorologicznych: pomiary, historia, wykresy, pobieranie danych numerycznych. Projekt stron WWW stacji meteo.
Sterowanie położeniem pyranometrów z wykorzystaniem sterownika LB-600
Sterowanie położeniem pyranometrów za pomocą regulatora LB-600; podstawowym zadaniem całego systemu jest zbieranie danych o natężeniu promieniowania
Suszarnia do drewna - suszenie drewna: LB-474
Suszenie drewna w praktyce - sterownik do suszarni. Suszarnia do drewna - opis suszenia przy pomocy regulatora wilgotności i temperatury. Zapraszamy!
Stracjonarne systemy monitorowania mikroklimatu w magazynach
W dokumencie przedstawiono podstawowe wersje systemów pomiarowych do monitorowania mikroklimatu zbudowane w oparciu o koncentratory.
Zestaw do nadzoru pracy zamrażarek
Panel LB-707 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Wbudowany w urządzenie moduł GSM/GPRS umożliwia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS oraz kanału GPRS.
Zestaw do sterowania wentylacją budynków inwentarskich z LB-600
Zestaw do sterowania wentylacją budynków inwentarskich; sterownik LB-600,