Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » Publikacje
Category

Publikacje z zakresu monitoringu mikroklimatu | LAB-EL

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą naszych publikacji, w tym archiwalnych. Nasi pracownicy są autorami lub współautorami wielu artykułów z zakresu monitoringu mikroklimatu publikowanych w czasopismach branżowych. Mamy nadzieję, że dzięki naszym publikacjom dowiedzą się Państwo więcej na temat kontroli i rejestracji różnorakich parametrów powietrza.

Naszym Klientom polecamy również inne branżowe książki dotyczące m.in. przechowalnictwa żywności oraz produkcji pieczarek. Informacje na temat sposobu zakupu znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach.

HACCP

HACCP

LAB-EL oferuje firmom wdrażającym HACCP kompleksowa pomoc. Hazard Analysis and Critical Control Point: Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
Zawartość ditlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu cz. 1

Zawartość ditlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu cz. 1

W artykule omówiono istotę i wpływ dwutlenku (ditlenku) węgla zawartego w powietrzu na życie i zdrowie człowieka oraz na procesy przechowalnicze (owoce) i uprawowe (grzyby). Omówiono również sposoby sterowania zawartością dwutlenku (ditlenku) węgla, poprzez wentylację grawitacyjna i/lub wymuszoną. Przywołano obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń CO2 ciągłych (NDS) jak i chwilowych (NDSCH). Na zakończenie omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowej wentylacji i maksymalnych dopuszczalnych stężeń CO2 w budynkach mieszkalnych.

Zawartość ditlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu cz. 2

Zawartość ditlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu cz. 2

W drugiej części artykułu omówiono istotę pomiaru zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu, a również sterowanie wielkością tego stężenia poprzez włączanie wentylacji w obiegu wymuszonym. LAB-EL oferuje kilka rodzajów przyrządów do pomiaru stężenia CO2 spośród których wymienione w artykule LB-853, LB-852 oraz LB850A posiadają wyjścia analogowe 0-10V do sterowania ciągłego np. siłownikiem przepustnicy oraz wyjścia przekaźnikowe do sterowania wentylacja w trybie ON/OFF. Przyrząd LB-856 przeznaczony jest do pracy w sieci Ethernet.

Wdrożenie systemu HACCP w wojskowych obiektach żywieniowych

Wdrożenie systemu HACCP w wojskowych obiektach żywieniowych

HACCP został opracowany we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. System został opracowany przez Pillsbury Company współpracującą z NASA i Laboratorium Badawczym armii USA w Natic. Następnie firma Pillsbury zastosowała HACCP do własnych produktów żywnościowych i wprowadził ten system do przemysłu spożywczego. Dążenie Polski do integracji z Unią Europejską wymaga wielu działań dostosowawczych, w tym również upowszechniania zasad GMP i wdrażania systemu HACCP w przetwórstwie spożywczym.

LB-480 GEO
Rejestrator LB-480 w zastosowaniach w geofizyce

Rejestrator LB-480 w zastosowaniach w geofizyce

Rejestratory LB-480 są produkowane w wielu wersjach. Jedna z wersji tego rejestratora jest wyposażona w 24-bitowy przetwornik A/C sigma-delta, odbiornik GPS oraz modem telefonii komórkowej GSM. Rejestrator taki może być z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie interesuje nas dokładne śledzenie zmian różnych parametrów w czasie, np. w geofizyce, meteorologii.

Ale wieje!

Ale wieje!

  • Metoda wzorcowania anemometrów w Akredytowany Laboratorium LAB-EL (AP 067)
  • Tunel aerodynamiczny
  • Jakie anemometry wzorcujemy
Analiza ryzyka

Analiza ryzyka

  • Zarządzanie ryzykiem i szansami
  • Systemy jakości oparte o analizę ryzyka
  • Jak konsumujemy wiedzę o "wielkości" ryzyka
Aneks 15

Aneks 15

  • Kilka definicji i pojęć występujących w wymaganiach GMP i GDP
  • Organizacja i planowanie walidacji
  • Główny plan walidacyjny GPW
aneks15-2

aneks15-2

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 lipca 2017 r., w poz. 1349 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Bezprzewodowy monitoring temperatury stacjonarny i w transporcie

Bezprzewodowy monitoring temperatury stacjonarny i w transporcie

Bezprzewodowość czyni systemy pomiarowe mobilnymi, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w transporcie produktów spożywczych i farmaceutycznych, których dostawa jest objęta rygorystycznymi przepisami tak zwanego "zimnego łańcucha dostaw".

Bluetooth

Bluetooth

System bezprzewodowy do monitoringu mikroklimatu w pojazdach i stacjonarnych. System łączy przyrządy Bluetooth z tabletem Android oraz serwerem LBX
Czy leki są przechowywane w odpowiednich warunkach? Cz. I

Czy leki są przechowywane w odpowiednich warunkach? Cz. I

Daje się zauważyć wzrost zainteresowania aptek oraz hurtowni farmaceutycznych monitoringiem głównie temperatury w pomieszczeniach przechowywania leków. Akredytowane Laboratorium LAB-EL (AP 067) realizuje wzorcowania wszelkiego rodzaju urządzeń chłodniczych np. lodówki, chłodziarki, itp. Laboratorium spotyka się często z pytaniami, a nawet pretensjami użytkowników, dlaczego urządzenia te wykazują często spore wahania temperatury. W celu przybliżenia tego zjawiska, które jest skutkiem powszechnie stosowanej regulacji dwustawnej,

Czy leki są przechowywane w odpowiednich warunkach?; Cz. II

Czy leki są przechowywane w odpowiednich warunkach?; Cz. II

Automatyczna regulacja temperatury w zamrażarkach czy chłodziarkach ma charakter "nieciągły, impulsowy" Żeby jednak wiedzieć, z jakim rodzajem regulacji, a właściwie jaka jest charakterystyka regulowanej temperatury, niezbędna jest wiedza o rzeczywistych warunkach termicznych panujących w komorze chłodziarki, a takiej wiedzy nie wydobędziemy od naszego sprężynowego wskaźnika, którego bezwładność powoduje iż nie nadąża on za zmianami termicznymi w komorze i w zasadzie wskazuje on średnią temperaturę z dość swobodnym przybliżeniem.

Czy na Marsie jest woda?

Czy na Marsie jest woda?

Woda jest jedną z najpospolitszych substancji we Wszechświecie. Polarna budowa cząsteczki wody sprawia, że woda ma względnie dużą stałą dielektryczną - 80,4 (dla temperatury 20,0ºC). Stałe dielektryczne materiałów typu piasek, żwir są co najmniej o rząd wielkości mniejsze - daje to podstawę do stosowania pomiaru wilgotności tych materiałów poprzez pomiar stałej dielektrycznej.

Dobry (mikro)klimat sprzyja

Dobry (mikro)klimat sprzyja

Przyjmuje się, że dla danego człowieka istnieją dwa warunki komfortu cieplnego. Pierwszy zakłada, że kombinacja wartości temperatury skóry θsk i głębokiej ciepłoty tj. temperatury θcr ciała (ang. core temperature) zapewni odczuwanie środowiska termicznego jako neutralnego. Drugim warunkiem jest spełnienie cieplnego bilansu ciała człowieka co oznacza, że ciepło wytworzone przez metabolizm HM, powinno być równe ilości ciepła oddawanej przez człowieka w różnych strumieniach.
Jadą leki do apteki

Jadą leki do apteki

Prawo Farmaceutyczne (ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r . - Tekst ujednolicony) w art. 2 pkt. 4, podaje definicję jednego z najważniejszych dokumentów wykonawczych dotyczących dystrybucji leków, a jest nim Dobra Praktyka Dystrybucyjna ( DPD lub ang. GDP) – Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.12.2014). Definicja owa brzmi: „Dobrą Praktyką Dystrybucyjną - jest praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych”.

Mikroklimat w komórce

Mikroklimat w komórce

Jednym z najważniejszych ogniw łańcucha dostaw artykułów farmaceutycznych jest transport, a dokładniej monitoring parametrów mikroklimatu
Mobilny LAB-EL

Mobilny LAB-EL

Człowiek, w obecnym czasie stał się niewolnikiem Internetu. Już nawet małe dzieci, radzą sobie w wirtualnej przestrzeni,
Monitoring serwerowni

Monitoring serwerowni

Informacja jest jedną z wartości, której ochrona jest ze wszech miar wymagana. Ochrona danych osobowych, intelektualnych, kulturowych, gospodarczych czy strategicznych stanowi ważny element zarządzania i podlega specjalnym obostrzeniom prawnym. Informacje mogą być gromadzone w postaci zapisów papierowych, na nośnikach magnetycznych, optycznych, mechanicznych, itp. Archiwizacja danych powinna zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Powinien znaczy musi

Powinien znaczy musi

Wydawać by się mogło że to co w sensie językowym, gramatycznie jest oczywiste, w praktyce może być już nieoczywiste. Dwa słowa użyte w tytule „powinien” i „musi” nie są synonimami, w życiu jednakże jest nieco inaczej. Laboratorium LAB-EL, akredytowane przez PCA na zgodność z zapisami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005, doświadczyło wielokrotnie podczas audytów i ocen „synonimowości” owych słów, bo zapis w normie np. „Laboratorium wzorcujące powinno zapewnić” – oznacza bezwzględne „musi”.

Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Część zmian prawa mówi o wzmożonej kontroli warunków przechowywania i transportu farmaceutyków. Firma LAB-EL spełnia wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Przechowywanie produktów

Przechowywanie produktów

W aptece powinna znajdować co najmniej jedna lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury i ew. wilgotności względnej, tj. termometr i termohigrometr. Pomiary parametrów mikroklimatu w aptece powinny być dokonywane we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne.

Scada LBX - urządzenia MODBUS cz. 1

Scada LBX - urządzenia MODBUS cz. 1

Jednym, a właściwie głównym przedstawicielem grupy programów, jest wspomniany w tytule program LBX. W pierwotnym założeniu, program miał realizować funkcje akwizycji danych pomiarowych pobieranych z przyrządów produkcji firmy LAB-EL oraz funkcje alarmowania w przypadkach wystąpienia przekroczenia wartości granicznych wielkości mierzonych. W okresie paru lat program był intensywnie doskonalony i wzbogacany o nowe możliwości

Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 1

Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 1

Co pewien czas powracamy do tematu kwalifikacji systemów skomputeryzowanych, których najistotniejszym elementem jest umieszczona w tytule „ walidacja”. Znaczenie tego słowa nawiązuje do średniowieczno-łacińskiego validatus, a dokładniej validare – zatwierdzać oraz validus – skuteczny, ważny. Tak więc, owa „ walidacja”, to potwierdzenie prawidłowości działania urządzenia, programu, systemu z założeniami, jakie zostały przyjęte podczas projektowania i nadawania funkcjonalności. Walidacji dokonuje się poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań badawczych (np. testów) oraz porównanie ich z ...

Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 2

Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 2

Wydaje się nam, że po wyjaśnieniach pewnych pojęć dotyczących walidacji, jakie przedstawiliśmy w cz. I artykułu, występujący w tytule „diabeł”, nie jest taki „straszny jak go malują”. Ale ponieważ „diabeł tkwi w szczegółach”, wyjaśniamy dalej.

W pewnym, znanym Zakładzie Farmaceutycznym, gdzie dwa lata temu przeprowadzana była pełna kwalifikacja systemu skomputeryzowanego wg. GAMP 5, w tym walidacja systemów pomiarowych, w roku bieżącym zlecono prze,prowadzenie rewalidacji z uwzględnieniem dwusezonowego monitoringu temperatury i wilgotności.

Współpraca z uczelniami, prace dyplomowe

Współpraca z uczelniami, prace dyplomowe

Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52"), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN.

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Pomagamy spełnić wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej istotne dla systemów nadzoru i dokumentowania czynników środowiskowych obszarów do przechowywania produktów leczniczych, jednocześnie proponując kompetentne rozwiązania potwierdzone posiadanymi certyfikatami jakości.

Wymagania prawne

Wymagania prawne

Istnieje wiele dokumentów mówiących o konieczności nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza w przemyśle podczas produkcji, transportu i przechowywania. Stawiane wymagania mogą być zaspokojone przez oferowane przez nas systemy do nadzoru klimatu.

Za przewody dziękujemy!

Za przewody dziękujemy!

Monitoring parametrów mikroklimatu, coraz częściej odbywa się poprzez bezprzewodową transmisję sygnałów pomiarowych Bezprzewodowość czyni systemy pomiarowe mobilnymi. Są to cechy nie tylko nowoczesności, a przede wszystkim prostoty rozmieszczenia i swobodnego przenoszenia przyrządów w monitorowanej przestrzeni, ograniczonej jednak stosunkowo niewielkim zasięgiem fal radiowych nadajników o małej mocy. Jakiś czas temu opisywaliśmy nasz system radiowy nazwany E-Wave, który działa i sprawdza się w przestrzeni radiowej dużych hal magazynowych firm logistycznych. Działa on w paśmie 433 MHz.