www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Niesklasyfikowane

Firmware, oprogramowanie wewnętrzne
Oprogramowanie wewnętrzne dla przyrządów produkowanych w LAB-EL Elektronika Laboratoryjna.
Inżynieria Rolnicza - kwartalnik techniki rolniczej
Artykuły z kwartalnika Inżynieria Rolnicza związane z wyposażeniem pieczarkarni i przechowalni owoców i warzyw. Doradztwo w doborze regulatorów.
Kwartalnik Naukowo-Techniczny - publikacje
Dzięki uprzejmości Redakcji zamieszczamy artykuły (nie tylko naszego autorstwa) publikowane na łamach PAKGOŚ, związane z metrologią, wzorcowaniem ...
LAB-EL - współpraca z instytutami
Przystosowanie stacji meteorologicznej do generowania dostosowanych do modelu SWAT danych wejściowych do aktualizacji prognoz meteorologicznych
LAB-EL - współpraca z uczelniami, prace dyplomowe
Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52"), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN. Firma LAB-EL ma zapalone zielone światło dla współpracy z Wyższymi uczelniami, oczekując również odwzajemnienia w postaci inspiracji nowymi pomysłami, których wspólna realizacja może przynieść, a nawet można stwierdzić, przyniesie obustronne korzyści.
Transport urządzeń z bateriami litowymi
Z przepisów IATA i podobnych, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych wynika że transport baterii litowych samych, jak i wmontowanych, wymaga ..
Zaproszenie na szkolenia
Zapraszamy na szkolenia dotyczące produktów i usług LAB-EL