www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
22 753 61 30

Licencje i informacje

Warunki użytkowania programów komputerowych oferowanych przez LAB-EL
Uprzejmie informujemy, że zamieszczone na stronie www.label.pl programy komputerowe są sprzedawane na następujących zasadach
Poprawka błędu zegara RTC w koncentratorach LB-731 w 2014 roku
Poprawka błędu działania zegarów RTC w koncentratorach LB-731 i LB-731A na przełomie lat 2013/2014