www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Współpraca z wyższymi uczelniami

Współpraca z wyższymi uczelniami dotyczy udziału firmy LAB-EL w pracach naukowo-badawczych, realizowanych przez uczelnie, współuczestnictwa w realizacji prac dyplomowych czy też prowadzeniu praktyk studenckich.

Spośród wyższych uczelni, z którymi współpraca przebiega najlepiej można wymienić: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Inżynierii Produkcji (SGGW), Politechnikę Warszawską – Wydziały Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Inżynierii Środowiska.

Kilka uczelni posiada aparaturę produkcji firmy LAB-EL, stanowiącą wyposażenie stanowisk dydaktycznych w laboratoriach, są to: Politechniki Gdańska,Warszawska, Świętokrzyska, Łódzka, Rzeszowska a także Akademia Rolnicza w Lublinie czy wspomniana Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Spośród prac realizowanych dla wyższych uczelni można wymienić kilka nowatorskich rozwiązań, które powstały dla potrzeb naukowo-dydaktycznych w oparciu o ścisłą współpracę pracowników uczelni ze specjalistami firmy LAB-EL.

Trzy takie przedsięwzięcia zrealizowane zostały na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Poniżej przedstawiamy artykuły dotyczące tematyki współpracy z Wyższymi uczelniami oraz linki do prac dyplomowych, których realizacja prowadzona była przy współudziale merytorycznym specjalistów z firmy LAB-EL.

Współpraca z uczelniami, prace dyplomowe
Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52"), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN. Firma LAB-EL ma zapalone zielone światło dla współpracy z Wyższymi uczelniami, oczekując również odwzajemnienia w postaci inspiracji nowymi pomysłami, których wspólna realizacja może przynieść, a nawet można stwierdzić, przyniesie obustronne korzyści.