www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Farmacja - artykuły i inne opracowania

Akwizycja danych pomiarowych cz. 1
koncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych
Akwizycja danych pomiarowych cz. 2
oncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych
Warunki środowiskowe pomieszczeń, miejsca pracy - cz. 1
Laboratorium LAB-EL w ramach swej działalności badawczej zgodnie z akredytacją AB-679, wykonuje badania parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach. Spośród rodzajów pomieszczeń badanych należy wymienić pomieszczenia biurowe, mieszkalne, przemysłowe, pomieszczenia czystości w zakładach farmaceutycznych, magazyny leków i artykułów spożywczych laboratoria wzorcujące i badawcze. Badane są warunki środowiskowe w miejscach pracy, na stanowiskach pracy, w muzeach i obiektach zabytkowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przyrządy stosowane do pomiarów parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach.
Badania pomieszczeń, rozkład temperatury i wilgotności - cz. 2
Druga część artykułu poświęcona jest kwestiom jakości mikroklimatu pomieszczeń na zgodność z wymaganiami HACCP, GMP, GHP, GDP. Omówiono problemy walidacji systemów monitoringu parametrów mikroklimatu pomieszczeń, realizacje tzw. mappingów czyli rejestrowania w funkcji czasu zmienności parametrów mikroklimatu. Omówiono również przyrządy do realizacji mappingów czyli termohigrometry rejestrujące LB-520, rozkładane w przestrzeni badanego pomieszczenia na okres ok. 1 tygodnia. na podstawie odczytanych danych z okresu rejestracji dokonywana jest ich analiza i sporządzane jest sprawozdanie z badań.
Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-525 - cz. 1
Systemy bezprzewodowej transmisji danych są bardzo popularne mimo pewnych mankamentów samego procesu transferu danych. Zaletami systemu są: mobilność w sensie braku przywiązania do konkretnego miejsca oraz autonomiczność przyrządu tzn. zasilanie bateryjne i własna pamięć danych, wadami zaś są: zasilanie bateryjne (wymaga ciągłego nadzoru) oraz niestabilność przestrzeni radiowej (zmiany konfiguracji w magazynie powoduję zmianę rozkładu pola elektromagnetycznego. w pierwszej części artykułu omówiono termohigrometr rejestrujący LB-525.
Bezprzewodowy termometr z higrometrem LB-525 - cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono standard E-WAVE, istotę transmisji danych w systemie MASTER-SLAVE oraz przedstawiono przykładową aplikację systemu wielopunktowego z przekaźnikami danych. Standard E-WAVE stworzony został z myślą o prostych systemach z łącznością radiową, krótkiego zasięgu pracujących w paśmie częstotliwości nie wymagających zezwoleń. Ukierunkowany jest głównie na proste przyrządy zasilane przeważnie z własnego źródła np. baterii, dla których praca w systemie radiowym nie powinna być obciążeniem dla zasobów zastosowanych w nich prostych procesorów.
Bezprzewodowy monitoring temperatury i wilgotności - cz. 3
W części trzeciej omówiono oprogramowanie LOGGER oraz Scada LBX. Oprogramowanie LOGGER służy do indywidualnego odczytu danych z termohigrometru rodziny LB-525, a również do ich konfiguracji. Praca systemowa wymaga oprogramowania umożliwiającego działanie systemu w trybie "on line" z możliwością konfigurowania i parametryzacji poszczególnych elementów systemu (termohigrometrów rodziny LB-525), wizualizacji bieżących pomiarów z reakcją na przekroczenia ustawionych progów alarmowych oraz powiadamianiem użytkownika ssyetmu a zaistniałych anomaliach tj. zdarzenia systemowe i/lub przekroczenia wartości granicznych.
Przechowywanie leków i szczepionek w aptece, hurtowni farmaceutycznej - cz. 1
Daje się zauważyć wzrost zainteresowania aptek oraz hurtowni farmaceutycznych monitoringiem głównie temperatury w pomieszczeniach przechowywania leków. Akredytowane Laboratorium LAB-EL (AP 067) realizuje wzorcowania wszelkiego rodzaju urządzeń chłodniczych np. lodówki, chłodziarki, itp. Laboratorium spotyka się często z pytaniami, a nawet pretensjami użytkowników, dlaczego urządzenia te wykazują często spore wahania temperatury. W celu przybliżenia tego zjawiska, które jest skutkiem powszechnie stosowanej regulacji dwustawnej, proponujemy dwuczęściowy artykuł poświęcony zjawiskom występującym w procesie regulacji temperatury w wymienionych urządzeniach.
Monitorowanie temperatury leków w aptekach, termometry do apteki - cz. 2
Automatyczna regulacja temperatury w zamrażarkach czy chłodziarkach ma charakter "nieciągły, impulsowy" Żeby jednak wiedzieć, z jakim rodzajem regulacji, a właściwie jaka jest charakterystyka regulowanej temperatury, niezbędna jest wiedza o rzeczywistych warunkach termicznych panujących w komorze chłodziarki, a takiej wiedzy nie wydobędziemy od naszego sprężynowego wskaźnika, którego bezwładność powoduje iż nie nadąża on za zmianami termicznymi w komorze i w zasadzie wskazuje on średnią temperaturę z dość swobodnym przybliżeniem.
Kilka ważnych pytań
Od bez mała 25 lat firma LAB-EL zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomiarami parametrów klimatu i mikroklimatu. Co rozumiemy pod określeniem „klimat”? Klimatem jest zbiór przestrzenny parametrów głównie powietrza, takich jak: temperatura, wilgotność względna i bezwzględna, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, czasem skład powietrza (np. zawartość CO2), stany wód na powierzchni ziemi i pod powierzchnią, temperatura i wilgotność ziemi, itp. Mikroklimatem nazywamy, zbiór parametrów powietrza w przestrzeni ograniczonej np. pomieszczenia, urządzenia (np. komory klimatyczne, szafy chłodnicze), itp.
Monitoring temperatury, wilgotności, wiatru - klimatu i mikroklimatu
Monitoring temperatury, wilgotności i innych parametrów klimatu i mikroklimatu. Stacje meteorologiczne, rejestratory temperatury i wilgotności.
Ostrzeganie przed zaleniem
Skutki zaniedbania takiego zdarzenia mogą dość dużo kosztować, bo nawet najbardziej czysta, wyciekającą skądś woda niszczy nieodwracalnie wszystko co napotka na swej drodze, a szczególnie papier oraz wiążące się z nią produkty farmaceutyczne, spożywcze, budowlane. Zalanie pomieszczeń może być spowodowane wszelkiego rodzaju awariami kanalizacji, instalacji wodno-ciepłowniczych, podciekami wód gruntowych, roztopami wiosennymi, powodziami, skraplaniem pary wodnej, itp. Ochrona przed zalaniem jest dość kosztowna i nie każdego stać na takie zabezpieczenia.
Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności powietrza: „loggery”
Na łamach magazynu Pomiar prezentowaliśmy już poszczególne przyrządy oraz kompletne systemy służące do rejestracji i bieżącego monitoringu temperatury, wilgotności i innych parametrów mikroklimatu we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, począwszy od lodówek, zamrażarek, przez pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, magazyny, hurtownie, muzea, zabytki, do środków transportu. Systemy zarządzania jakością wymagają monitorowania warunków środowiskowych wszędzie tam, gdzie są produkowane, magazynowane i transportowane głównie artykuły spożywcze i/lub farmaceutyczne i w takich miejscach instalowane są stacjonarne systemy rejestrująco-monitorujące.
Termometry do lodówek aptecznych i zamrażarek
W artykule, w którym opisane zostały problemy z temperaturami w lodówkach nie podano jakie rozwiązania są stosowane przy realizacji pomiarów w standardowych aptekach. Poniższy tekst pozwoli na wybór rozwiązania odpowiadającego zarówno wymaganiom nadzoru farmaceutycznego, zasobności wykonującego inwestycję jak i możliwości perspektywicznego podejścia do dalszego rozwoju apteki i przepisów. Standardowa konfiguracja apteki obejmuje 3 do 4 lodówek w 4 pomieszczeniach.
Czujniki CO2, sterowniki CO2 - jak wybrać odpowiednie mierniki? cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono istotę pomiaru zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu, a również sterowanie wielkością tego stężenia poprzez włączanie wentylacji w obiegu wymuszonym. LAB-EL oferuje kilka rodzajów przyrządów do pomiaru stężenia CO2 spośród których wymienione w artykule LB-853, LB-852 oraz LB850A posiadają wyjścia analogowe 0-10V do sterowania ciągłego np. siłownikiem przepustnicy oraz wyjścia przekaźnikowe do sterowania wentylacja w trybie ON/OFF. Przyrząd LB-856 przeznaczony jest do pracy w sieci Ethernet.