www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Klimatyzacja

Mikroklimat w pomieszczeniach wytwarzany jest przez specjalizowane systemy wyposażone w urządzenia do nagrzewania i ochładzania oraz do nawilżania i osuszania powietrza. Niektóre z tych systemów, poprzez analizę składu powietrza na zawartość np. dwutlenku (ditlenku) węgla CO2, sterują "czystością powietrza", poprzez przewietrzanie i wentylację.

Firma LAB-EL produkuje wszystkie przyrządy do pomiaru temperatury, wilgotności i zawartości CO2, a poprzez sterowniki, również własnej produkcji umożliwia sterowanie elementami wykonawczymi innych producentów w celu wytworzenia mikroklimatu o wymaganych parametrach.

Poniżej znajdują się linki do przyrządów, przykładowych aplikacji oraz artykułów i innych opracowań dotyczących sterowania mikroklimatem i jego monitoringu.Przyrządy, przykładowe aplikacje, artykuły i opracowania dotyczące sterowania i monitoringu mikroklimatu w pomieszczeniach.