www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Zastosowania w laboratoriach

Laboratoria wykonujące wzorcowania lub badania, na wydawanych przez siebie świadectwach wzorcowania czy sprawozdaniach z badań mają obowiązek umieszczać informacje o panujących podczas owych wzorcowań czy też badań, warunkach środowiskowych.

Temperatura, wilgotność, ciśnienie, a również inne jeszcze parametry środowiskowe w mniejszym lub większym stopniu mogą wpływać na ogólny wynik wzorcowania czy badania.

Podawanie tych wartości na dokumentach wydawanych przez laboratoria informują o tym że umieszczone w tabelkach wyniki pomiarów są ważne przy tych, a nie innych warunkach środowiskowych.

Tak więc, parametry środowiskowe mogą stanowić bardziej lub mniej znaczący składnik tzw. budżetu niepewności wzorcowania czy badania. Firma LAB-EL produkuje aparaturę i całe systemy do pomiarów i rejestracji parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach laboratoryjnych.

Laboratorium wzorcujące wilgotności, temperatury i ciśnienia LAB-EL wyposażone jest w system produkcji firmy LAB-EL zapewniający monitoring tych jakże ważnych dla procesów wzorcowania czy też badania parametrów.