www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Meteorologia - artykuły i inne opracowania

Akwizycja danych pomiarowych cz. 1
koncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych
Akwizycja danych pomiarowych cz. 2
oncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych
Stacja meteorologiczna z radiową transmisją i dostępem przez Internet
W grudniu 2007 r. dokonaliśmy uruchomienia automatycznej internetowej stacji meteorologicznej, której inwestorem był Zakład Gospodarki Energetycznej WIP SGGW. Stacja została ustawiona na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Elementem konstrukcyjnym stacji jest 12 metrowy maszt kratownicowy, posadowiony na fundamencie złożonym z czterech bloków betonowych, rozmieszczonych na wierzchołkach trójkąta równobocznego o długości boku 10,5 m oraz na przecięciu przekątnych (6m od wierzchołków) stanowiący podstawą masztu. Maszt jest utrzymywany w pozycji pionowej za pomocą 6 odciągów zamocowanych na wysokości 5 i 10 m. Na wysięgnikach zainstalowano wiatromierze LB-747, przy czym górny mierzy prędkość i kierunek wiatru, niższy tylko prędkość.
Stacje meteorologiczne - budowa, wymagania dla stacji meteo
Od wieków wiedza o nadchodzących zjawiskach pogodowych była ważnym elementem planowania działań, powodzenia w wojnach, uprawach i hodowli a także była elementem władczej przewagi. Szamani, czarownicy, kapłani wykorzystywali swoją wiedzę dla uzyskania władzy lub pozyskania dóbr materialnych. Ich tajemna wiedza przechodziła z pokolenia na pokolenie i powstawała w oparciu o zjawiska zachodzące w przyrodzie, zależności czasowe i związki odczuć własnych w powiązaniu z nadchodzącymi zmianami pogody. Prognozy pogody były obarczone dużym błędem, stąd opowieści o dwóch braciach, którzy doskonale prognozowali pogodę. Jeden mówił będzie padać, drugi nie będzie i w ten sposób mieli 100% sprawdzalności.
Sterownik CO2, czujniki CO2, stężenie dwutlenku (ditlenku) węgla cz. 1
W artykule omówiono istotę i wpływ dwutlenku (ditlenku) węgla zawartego w powietrzu na życie i zdrowie człowieka oraz na procesy przechowalnicze (owoce) i uprawowe (grzyby). Omówiono również sposoby sterowania zawartością dwutlenku (ditlenku) węgla, poprzez wentylację grawitacyjna i/lub wymuszoną. Przywołano obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń CO2 ciągłych (NDS) jak i chwilowych (NDSCH). Na zakończenie omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowej wentylacji i maksymalnych dopuszczalnych stężeń CO2 w budynkach mieszkalnych.
Czujniki CO2, sterowniki CO2 - jak wybrać odpowiednie mierniki? cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono istotę pomiaru zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu, a również sterowanie wielkością tego stężenia poprzez włączanie wentylacji w obiegu wymuszonym. LAB-EL oferuje kilka rodzajów przyrządów do pomiaru stężenia CO2 spośród których wymienione w artykule LB-853, LB-852 oraz LB850A posiadają wyjścia analogowe 0-10V do sterowania ciągłego np. siłownikiem przepustnicy oraz wyjścia przekaźnikowe do sterowania wentylacja w trybie ON/OFF. Przyrząd LB-856 przeznaczony jest do pracy w sieci Ethernet.