www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Transport - artykuły i inne opracowania

TRANS-LOGGER
Bezprzewodowy mobilny system kontroli temperatury transportu z ANDROID
System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain. Bezprzewodowa łączność z czujnikami, 4 czujniki temperatury i otwarcia drzwi, raporty warunków dostawy na drukarkę, raporty CSV i PDF wysyłane mejlem z rejestratora kierowcy, lokalizacja GPS, transmisja GSM do centralnej bazy danych
TRANS-LOGGER-B
Bezprzewodowy mobilny system kontroli temperatury i wilgotności
System TRANS-LOGGER-B jest zestawem urządzeń i oprogramowania na smartfon Androidowy służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolujący temperaturę i wilgotność względną jednocześnie nawet w 30 punktach przestrzeni ładunkowej lub w poszczególnych paczkach. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch dostaw produktów wrażliwych warunki klimatyczne.
Akwizycja danych pomiarowych cz. 1
Koncentracja danych pomiarowych z 8 różnych czujników wyposażonych w różnego rodzaju interfejsy, a więc z interfejsem S300, prądowym 0/4...20mA, napięciowym 0/2...10V, termistorowym, czujniki binarne (zestyk zwierny/rozwierny. Koncenrator LB-480 posiada pamięć danych o pojemności ok. 1 MB, a liczba zapisanych w niej rekordów danych zależy od rodzaju podłączonych czujników. Możliwe jest tworzenie wykresów, raportów i/lub histogramów, istnieje możliwość ustawiania progów alarmowych od wartości granicznych jak i od zdarzeń binarnych. Przyrząd może pracować autonomicznie, a konfiguracja może być realizowana poprzez przeglądarkę internetową.
Akwizycja danych pomiarowych cz. 2
W pierwszej części artykułu przedstawiony został nowy przyrząd, jakim jest koncentrator danych LB-480, który dzięki zastosowaniu modułów rozszerzeń, umożliwia obsługę nawet do 17 termohigrometrów, np. LB-710A, a zastosowanie równoległego zapisu na karcie SD daje duże możliwości pamięciowe. Właściwością wyróżniającą przyrządu jest konfigurowalność sprzętowa w zależności od aktualnych potrzeb. Przyrząd, oprócz standardowych ośmiu wejść pomiarowych, ma możliwość „obsadzenia” trzech portów specjalizowanymi modułami funkcjonalnymi, dzięki czemu można wykorzystywać go w wielu różnych zastosowaniach.
Bezprzewodowy termometr z higrometrem LB-525 - cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono standard E-WAVE, istotę transmisji danych w systemie MASTER-SLAVE oraz przedstawiono przykładową aplikację systemu wielopunktowego z przekaźnikami danych. Standard E-WAVE stworzony został z myślą o prostych systemach z łącznością radiową, krótkiego zasięgu pracujących w paśmie częstotliwości nie wymagających zezwoleń. Ukierunkowany jest głównie na proste przyrządy zasilane przeważnie z własnego źródła np. baterii, dla których praca w systemie radiowym nie powinna być obciążeniem dla zasobów zastosowanych w nich prostych procesorów.
Bezprzewodowy monitoring temperatury i wilgotności - cz. 3
W części trzeciej omówiono oprogramowanie LOGGER oraz Scada LBX. Oprogramowanie LOGGER służy do indywidualnego odczytu danych z termohigrometru rodziny LB-525, a również do ich konfiguracji. Praca systemowa wymaga oprogramowania umożliwiającego działanie systemu w trybie "on line" z możliwością konfigurowania i parametryzacji poszczególnych elementów systemu (termohigrometrów rodziny LB-525), wizualizacji bieżących pomiarów z reakcją na przekroczenia ustawionych progów alarmowych oraz powiadamianiem użytkownika ssyetmu a zaistniałych anomaliach tj. zdarzenia systemowe i/lub przekroczenia wartości granicznych.
Kilka ważnych pytań
Od bez mała 25 lat firma LAB-EL zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomiarami parametrów klimatu i mikroklimatu. Co rozumiemy pod określeniem „klimat”? Klimatem jest zbiór przestrzenny parametrów głównie powietrza, takich jak: temperatura, wilgotność względna i bezwzględna, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, czasem skład powietrza (np. zawartość CO2), stany wód na powierzchni ziemi i pod powierzchnią, temperatura i wilgotność ziemi, itp. Mikroklimatem nazywamy, zbiór parametrów powietrza w przestrzeni ograniczonej np. pomieszczenia, urządzenia (np. komory klimatyczne, szafy chłodnicze), itp.
Ostrzeganie przed zaleniem
Skutki zaniedbania takiego zdarzenia mogą dość dużo kosztować, bo nawet najbardziej czysta, wyciekającą skądś woda niszczy nieodwracalnie wszystko co napotka na swej drodze, a szczególnie papier oraz wiążące się z nią produkty farmaceutyczne, spożywcze, budowlane. Zalanie pomieszczeń może być spowodowane wszelkiego rodzaju awariami kanalizacji, instalacji wodno-ciepłowniczych, podciekami wód gruntowych, roztopami wiosennymi, powodziami, skraplaniem pary wodnej, itp. Ochrona przed zalaniem jest dość kosztowna i nie każdego stać na takie zabezpieczenia.
Pirometryczne pomiary temperatury cz. 1
Od pewnego czasu w ofercie firmy LAB-EL pojawiły się również urządzenia do bezkontaktowego pomiaru temperatury – pirometry. W związku z odmienną specyfiką pomiarów wykonywanych pirometrami, w stosunku do klasycznego kontaktowego pomiaru temperatury, nasi klienci stawiają wiele pytań dotyczących możliwości stosowania tej metody w kontrolowanych obiektach. Na najczęściej stawiane pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
Pirometryczne pomiary temperatury cz. 2
Jeżeli zachodzi problem w określeniu rzeczywistej emisyjności ciała, możemy posłużyć się pirometryczną taśmą izolacyjną. Na badaną powierzchnię obiektu o nieznanej emisyjności należy nakleić taśmę izolacyjną o znanej i podanej przez producenta emisyjności i skierować pirometr na tak przygotowany obszar. Należy dopilnować, aby pirometr „widział” tylko powierzchnię naklejonej taśmy, tak by w jego polu widzenia nie znalazła się nie osłonięta taśmą powierzchnia. Taśma izolacyjna (czarna porowata) przejmie ciepło od kontrolowanego obiektu i wyemituje promieniowanie ze znanym współczynnikiem e.
Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności powietrza: „loggery”
Na łamach magazynu Pomiar prezentowaliśmy już poszczególne przyrządy oraz kompletne systemy służące do rejestracji i bieżącego monitoringu temperatury, wilgotności i innych parametrów mikroklimatu we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, począwszy od lodówek, zamrażarek, przez pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, magazyny, hurtownie, muzea, zabytki, do środków transportu. Systemy zarządzania jakością wymagają monitorowania warunków środowiskowych wszędzie tam, gdzie są produkowane, magazynowane i transportowane głównie artykuły spożywcze i/lub farmaceutyczne i w takich miejscach instalowane są stacjonarne systemy rejestrująco-monitorujące.
Rejestracja temperatury i wilgotności - termohigrometr z rejestracją
Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pomiarów i rejestracji temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach zamkniętych, szczególnie tam, gdzie przechowywane są produkty spożywcze, farmaceutyczne oraz takie które muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki klimatyczne, nakazują stosowanie do tego celu legalizowanych przyrządów pomiarowych. Kontrola i rejestracja parametrów klimatu wymagana jest również we wszelkiego rodzaju archiwach, antykwariatach, muzeach, zabytkach jak i w laboratoriach badawczych, gdzie wykonywane badania muszą być prowadzone w kontrolowanych warunkach klimatycznych.