www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Zastosowania w środkach transportu

Transport produktów farmaceutycznych i/lub spożywczych stanowi ważny element logistyczny w procesie produkcyjno-dystrybucyjnym. Tak zwane "dobre praktyki" - GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GDP (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) stanowią akty prawne stawiające bezwzględne wymagania producentom i dystrybutorom produktów farmaceutycznych oraz dodatkowo HACCP - producentom produktów spożywczych.

To właśnie tutaj operuje się pojęciem "cold chain" - zimny łańcuch zwany też łańcuchem chłodniczym, który oznacza ciągły monitoring głównie temperatury na poszczególnych etapach procesów produkcyjnego i dystrybucyjnego łącznie z dostarczeniem produktu końcowemu klientowi.

Wymagania nie są drastyczne w sensie technicznym, określają bowiem tzw. widełki,zdefiniowane dla każdego z elementów procesu, np. najpowszechniejsze dla magazynowania produktów farmaceutycznych to 2 - 8oC.

O ile przedział temperaturowy jest dość szeroki i tutaj nie powinno być żadnych problemów z utrzymaniem się w nim, o tyle przekroczenie w górę lub w dół są traktowane dość rygorystycznie, nawet do dość kosztownej utylizacji produktów.

W "zimnym łańcuchu" występuje tzw. średnia temperatura kinetyczna MKT, która zawiera w sobie dynamikę zmian temperatury w funkcji czasu.Przyrządy, przykładowe aplikacje, artykuły i opracowania dotyczące monitoringu parametrów mikroklimatu w środkach transportu

TRANS-LOGGER
Bezprzewodowy mobilny system kontroli temperatury transportu z ANDROID
System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain. Bezprzewodowa łączność z czujnikami, 4 czujniki temperatury i otwarcia drzwi, raporty warunków dostawy na drukarkę, raporty CSV i PDF wysyłane mejlem z rejestratora kierowcy, lokalizacja GPS, transmisja GSM do centralnej bazy danych
TRANS-LOGGER-B
Bezprzewodowy mobilny system kontroli temperatury i wilgotności
System TRANS-LOGGER-B jest zestawem urządzeń i oprogramowania na smartfon Androidowy służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolujący temperaturę i wilgotność względną jednocześnie nawet w 30 punktach przestrzeni ładunkowej lub w poszczególnych paczkach. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch dostaw produktów wrażliwych warunki klimatyczne.