www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Wojsko

Zastosowanie przyrządów do pomiaru parametrów mikroklimatu w wojsku, może wywoływać pytanie "A po co im to?"

A jednak, również wojsko to przecież pewna konkretna działalność, w konkretnym miejscu, w konkretnym celu.

Sprzęt wojskowy, który musi posiadać status pełnej gotowości bojowej, w tym środki transportu, uzbrojenie, sprzęt nawigacyjny, aparatura pomiarowa, itp. , musi być przechowywany w odpowiednich, monitorowanych warunkach środowiskowych.

A przecież wojsko, to ludzie, których trzeba żywić, stąd wymagania na bezpieczeństwo żywności wg systemu HACCP.

Aparatura kontrolno-pomiarowa firmy LAB-EL jest znana w wielu jednostkach wojskowych w kraju. A posiadane przez firmę certyfikaty, poświadczają jakość aparatury produkowanej, oprogramowania, jak i usług świadczonych na rzecz wojska, w tym akredytowane wzorcowanie przyrządów oraz badanie mikroklimatu w pomieszczeniach.