www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Wzorcowania

Wzorcowanie, zwane często kalibracją jest to czynność polegająca na określeniu błędu wskazania przyrządu pomiarowego w stosunku do wzorca jakim dysponuje laboratorium wzorcujące.

Wzorzec jakim posługuje się laboratorium zwany wzorcem odniesienia lub wzorcem roboczym, podlega również procedurom wzorcowania w laboratorium wyższego rzędu, tj. takiego które posiada lepszą zdolność pomiarową tzw. CMC. To z kolei laboratorium, wzorcuje swoje wzorce w lepszym, itd.

Wzorcowanie przez laboratorium własnych wzorców jest wymagane w celu zapewnienia tzw. spójności pomiarowej. Laboratoria, w celu uwiarygodnienia swojej zdolności pomiarowej, po wdrożeniu systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zgłaszają laboratorium do akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji - PCA.

Laboratoria akredytowane posługują się znakami akredytacji, które są umieszczane na świadectwach wzorcowania. Akredytacja daje gwarancję wiarygodności wyników uzyskanych przez laboratorium. Poniżej przedstawiamy artykuły, jakie zostały opublikowane w prasie technicznej, dotyczące tematyki wzorcowania lub kalibracji.Artykuły i opracowania dotyczące wzorcowań i badań mikroklimatu pomieszczeń

LB-499-PT
Precyzyjny termometr -200...+850°C z rozdzielczością 0,001°C
LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru do wbudowania w LB-480 lub LB-490, umożliwiającego pomiar temperatur w zakresie -200...+850°C przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C. Wykorzystuje jako czujnik zewnętrzny termorezystor platynowy Pt-100 lub Pt-1000. Moduł automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar van Dusena. Współczynniki kalibracji są programowane w procesie kalibracji modułu.