Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Jesteś tym co jesz

STORE-LOGGER – bezprzewodowy mobilny system kontroli mikroklimatu w magazynach z ANDROID


 • Aplikacja na systemem ANDROID
 • Bezprzewodowa łączność z czujnikami
 • Czujniki temperatury, wilgotności  i otwarcia drzwi
 • Raporty na drukarkę Bluetooth
 • Emaile z raportami CSV i PDF
 • Sygnalizacja alarmowa przez SMS, emaile, komunikaty, sygnał
 • Kopia pomiarów w zewnętrznym archiwum z programem LBX

 • STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków przechowywania

STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania

Monitoring mikroklimatu w magazynie - przeznaczenie

Aplikacja STORE-LOGGER jest przeznaczona do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne. Na system monitorowania składają się:

 • czujniki parametrów mikroklimatu LAB-EL z pamięcią pomiarów (od 1 do 15 sztuk na każde urządzenie monitorujące),
 • punkt kontrolny (tablet bądź smartfon) z systemem Android 5.0 (lub nowszym) z aplikacją STORE-LOGGER,
 • punkt dostępu WiFi (router z interfejsem WiFi) – tylko dla czujników WiFi,
 • serwer LBX - komputer z systemem Windows 7 (lub nowszym) z programem LBX prowadzącą zbiorcze archiwum danych z wielu urządzeń.

Monitoring mikroklimatu w magazynie - schemat

Aplikacja STORE-LOGGER uruchomiona na urządzeniu zbiera dane z dołączonych do niego bezprzewodowo czujników LAB-EL, przy czym do wykorzystania jest jeden z dwu typów interfejsów (WiFi albo Bluetooth) w punkcie monitorującym:

  STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania
  STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania

W instalacji z czujnikami BLE transmisja danych z urządzenia do serwera LBX może odbywać się za pośrednictwem lokalnego routera WiFi albo bezpośrednio łączem GSM (wtedy router WiFi jest zbędny).

Zaletą rozwiązania z czujnikami WiFi jest możliwość większego rozproszenia czujników w miejscu instalacji, ponieważ w ramach wewnętrznej podsieci firmy można skonfigurować  kilka punktów dostępu WiFi połączonych pomiędzy sobą siecią kablową Ethernet.

Zaletą czujników BLE jest ich mniejszy rozmiar i niższa cena, ze względu na prostszą konstrukcję (np. nie posiadają wbudowanych wyświetlaczy pomiarów).

Monitoring mikroklimatu w magazynie - funkcjonalność

Aplikacja STORE-LOGGERAplikacja STORE-LOGGER uruchomiona w puknie kontrolnym na urządzeniu z systemem Android:

 • umożliwia konfigurację systemu monitorującego,
 • pobiera bieżące i historyczne dane z dołączonych czujników,
 • wyświetla i rejestruje pobrane pomiary w pamięci punktu kontrolnego,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu,
 • umożliwia eksport historii pomiarów z zadanego okresu do plików w formatach CSV oraz PDF,
 • umożliwia wysyłanie poczta email plików w formatach CSV oraz PDF z historią pomiarów z zadanego okresu,
 • po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych sygnalizuje stany alarmu z czujników:
  • optycznie na ekranie urządzenia (kolorem czerwonym),
  • sygnałami dźwiękowymi,
  • komunikatami głosowymi
  • wysyłanymi emailami i SMS-ami,
 • drukuje raporty z poszczególnych czujników na dołączonej drukarce z interfejsem Bluetooth lub na drukarce wbudowanej.
 • wysyła dane do zbiorczego archiwum prowadzonego na serwerze z programem LBX.

Program komputerowy SERWER LBX uruchomiony na komputerze z systemem Windows:

 • zbiera dane pomiarowe z wielu rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM),
 • archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń,
 • umożliwia sygnalizowanie przekroczenia różnych stanów alarmowych,
 • zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel i raportów.

Do komputera z programem LBX SERWER mogą być dołączone komputery z programem LBX KLIENT umożliwiając obsłudze pracę jednocześnie na wielu stanowiskach oraz programowanie czujników WiFi dołączonych do USB komputera na czas konfiguracji oraz awaryjne pobieranie i przetwarzanie danych z tych czujników.


DOBRY KLIMAT SPRZYJA W MAGAZYNIE