www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Kontrola temperatury dojrzewania betonu w dużych konstrukcjach


  • Pomiar temperatury w dojrzewającym betonie
  • Transmisja pomiarów przez GSM do Laboratorium
  • Współpraca z piecami MEMMERTKontrola temperatury wiazania betonu

Kontrola temperatury dojrzewania betonu w dużych konstrukcjach

Pomiar temperatury podczas wiązania świeżego betonu pozwala na późniejszą prawidłową ocenę wytrzymałości materiałów w dużych konstrukcjach betonowych.

System kontroli temperatury dojrzewania betonu LAB-EL BETON działa w oparciu o pomiar i rejestrację temperatury dojrzewającego betonu wewnątrz zalewanych konstrukcji i przekazanie zmierzonych wartości temperatury do Laboratorium, gdzie próbki tego samego betonu użytego do zalewania podawane są dojrzewaniu w analogicznej temperaturze w piecu (suszarce) o zdalnie regulowanej temperaturze. Umożliwia to uzyskiwanie próbek betonu o takich samych właściwościach wytrzymałościowych, co beton w rzeczywistej dużej konstrukcji betonowej. Uzyskane w ten sposób próbki mogą być poddane odpowiednim badaniom wytrzymałościowym zgodnie z obowiązującymi normami. System zapewnia kontrolę uzyskania odpowiedniej wytrzymałości w dojrzewającym  betonie i jest odpowiednią metodą do kontroli dojrzałości betonu w dużych konstrukcjach.

System kontroli temperatury dojrzewania betonu w dużych konstrukcjach

Kontrola temperatury dojrzewania betonu w programie LBX

W skład systemu LAB-EL BETON wchodzi wielokanałowy termometr-rejestrator LB-480, do którego może być dołączonych do 14 czujników temperatury umieszczonych podczas zalewania w betonie. W pamięci rejestratora LB-480 gromadzone są wyniki pomiarów, które  poprzez łącze telefonii komórkowej GSM, przekazywane są systematycznie do Serwera LBX zbierającego wyniki pomiarów. Obsługa systemu, używając stanowiska roboczego Klient LBX, konfiguruje system tak, by właściwe dane pomiarowe z terenu budowy wykorzystać do sterowania zadaną temperaturą pieca z próbkami betonu. Jako piec zastosowano w systemie suszarkę firmy MEMMERT UF450, która posiada wbudowany nowoczesny regulator temperatury z interfejsem Ethernet.

Kontrola temperatury dojrzewania betonu w programie LBX

Program LBX zapewnia archiwizację danych, wizualizację historii pomiarów w postaci tabel i wykresów oraz umożliwia współpracę z suszarkami (piecami) firmy MEMMERT zgodnie algorytmem zdefiniowanym przez obsługę w programie LBX. Analiza przebiegu wykresu temperatury dojrzewania betonu oraz poddanie próbek z suszarki  badaniom wytrzymałościowym w laboratorium zapewnia pełną ocenę jakości wykonania dużych konstrukcji betonowych.

DOBRY KLIMAT SPRZYJA W BUDOWNICTWIE
See also
Zobacz również
Termometr LB-710T Termometr LB-710T
Zakres pomiaru zależny od konstrukcji zewnętrznego czujnika temperatury, maksymalnie do -100..+200°C. Rozdzielczość 0,1°C lub 0,01°C. Dwuprzewodowy cyfrowy interfejs S300. Do zastosowania w dużych wieloczujnikowych systemach monitorowania temperatury.
LB-480 LB-480
Termometr internetowy - rejestrator danych z interfejsem Ethernet i GSM/GPRS. Karta pamięci. 8 wejść: cyfrowe S300 lub analogowe (napięciowe, binarne, termistorowe, Pt1000). Wkładki dodatkowych opcji: RS-232, RS-485, USB. Obsługa dowolnego czujnika z interfejsem S300. Obsługa protokołów: IPv4, IPv6, HTML, JSON, XML, SNMP, MODBUS/TCP. Samodzielna sygnalizacja alarmów przez SMS-y, e-maile i przekaźniki. Oprogramowanie SCADA LBX.
LB-499 moduły rozszerzeń LB-499 moduły rozszerzeń
Funkcjonalność rejestratorów (koncentratorów) można rozszerzać za pomocą dodatkowych modułów, zawierających określone typy interfejsów komunikacyjnych (RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, przekaźniki, modem GSM/GPRS, moduł dodatkowych 3 wejść S300) bądź bloków pomiarowych (odbiornik GPS, 6-cio kanałowy przetwornik A/C, precyzyjny termometr Pt100).