www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Rejestrator temperatury i danych pomiarowych LB-480 i LB-490 - protokoły komunikacyjne

Rejestratory LB-480 i LB-490 obsługują standardowe protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem.

IPv4/IPv6

IP jest podstawowym protokołem obsługiwanym przez rejestrator LB-480. Protokół jest używany do komunikacji przez interfejs Ethernet oraz przy zdalnej transmisji danych za pośrednictwem sieci komórkowej GSM/GPRS.

Obsługiwana jest wersja 4 protokołu (IPv4 - obecnie powszechnie dominująca) oraz wersja 6 (IPv6) - która ma kiedyś zastąpić wersję 4. Tym samym moduł LB-480/LB-490 jest całkiem gotowy na przyszłość - w razie migracji dotychczasowych sieci IPv4 na IPv6 rejestrator nie będzie wymagał żadnej specjalnej troski ani dodatkowych inwestycji.

Mechanizm bezstanowej autokonfiguracji adresu IPv6 (SAC) pozwala na włączenie rejestratora LB-480/LB-490 do sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji każdego rejestratora.

UDP/TCP

Jako protokoły transportowe rejestratora LB-480/LB-490 używane są UDP i TCP - standardowo dla sieci IP. Z tych protokołów korzystają następnie protokoły wyższych warstw (aplikacyjne).

HTTP

Za pomocą HTTP można przesyłać dane w różnorakich formatach:

HTML

Rejestrator LB-480/LB-490 pozwala na bezpośredni podgląd danych w przeglądarce WWW - w formacie HTML, za pośrednictwem protokołu HTTP. Dane są automatycznie aktualizowane bez konieczności ręcznego odświeżania.

podgląd danych w przeglądarce WWW

JSON

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia dane w formacie JSON, za pośrednictwem protokołu HTTP.

Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

{
  "vendor": "LAB-EL",
  "type": "LB-480",
  "sn": "1",
  "name": "LB-480 #1",
  "input": [
    {
      "name": "Input 1",
      "mode": "bin",
      "v": [ false ],
      "u": null
    },
    {
      "name": "Input 2",
      "mode": "s300",
      "id": {
        "type": "LB-715",
        "sn": 101
      },
      "v": [
        45.1,
        25.0,
        1005.0
      ],
      "u": [
        "%",
        "°C",
        "hPa"
      ]
    },
    {
      "name": "Input 3",
      "mode": "t",
      "v": [ 26.3 ],
      "u": [ "°C" ]
    },
    {
      "name": "Input 4",
      "mode": "3v",
      "v": [ 2.990 ],
      "u": [ "V" ]
    }
  ]
}

XML

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia dane w formacie XML, za pośrednictwem protokołu HTTP.

Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

<device>
 <vendor>LAB-EL</type>
 <type>LB-480</type>
 <sn>1</sn>
 <name>LB-480 #1</name>
 <input id="0">
  <name>Input 1</name>
  <mode>bin</mode>
  <id></id>
  <var>
   <v>1</v>
   <u/>
  </var>
 </input>
 <input id="1">
  <name>Input 2</name>
  <mode>s300</mode>
  <id>LB-715 #101</id>
  <var id="0">
   <v>55.8</v>
   <u>%</u>
  </var>
  <var id="1">
   <v>24.2</v>
   <u>°C</u>
  </var>
  <var id="2">
   <v>1012.3</v>
   <u>hPa</u>
  </var>
 </input>
 <input id="2">
  <name>Input 3</name>
  <mode>t</mode>
  <id></id>
  <var>
   <v>25.2</v>
   <u>°C</u>
  </var>
 </input>
 <input id="3">
  <name>Input 4</name>
  <mode>3v</mode>
  <id></id>
  <var>
   <v>2.990</v>
   <u>V</u>
  </var>
 </input>
</device>

MODBUS

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych MODBUS, dla oprogramowania klasy SCADA. Obsługiwany jest standardowy protokół MODBUS/TCP, zgodnie ze specyfikacją Modbus Organization.

Dane w protokole MODBUS dostępne są na następujących interfejsach:

 • MODBUS/TCP i MODBUS/UDP - interfejs Ethernet,
 • MODBUS/RTU - port szeregowy RS-232 i RS-485.

SNMP

Rejestrator LB-480/LB-490 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych protokołu SNMP, dla oprogramowania zarządzania sieciami ( NMS).

Monitoring SNMP pozwala na uzyskanie informacji o stanie interfejsu sieciowego oraz odczyt wszystkich wyników pomiarów pozyskiwanych przez rejestrator. W typowym przypadku zastosowania takim jak np. monitoring serwerowni, można nadzorować temperaturę w kilku różnych miejscach, wykryć zalanie wodą oraz uzyskać informację o otwarciu drzwi do pomieszczenia.

Możliwe jest zaprogramowanie alarmów progowych dla każdej mierzonej wielkości, których wykrycie skutkuje wysłaniem pułapki (SNMP TRAP) do oprogramowania NMS. O wykrytej sytuacji alarmowej NMS informuje następnie odpowiednie osoby za pośrednictwem stosownych mechanizmów (email, SMS, etc).

snmp snmp

Ocena produktu
Internetowy rejestrator temperatury i danych pomiarowych. Obsługuje protokoły TCP, UDP, HTTP, JSON, XML, MODBUS, SNMP. Inne rejestratory temperatury.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •