www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Moduł odbiornika LB-499-GPS

LB-499-GPS - Moduł odbiornika GPS

Przeznaczenie

Moduł odbiornika LB-499-GPS ma zastosowanie do ustalenia pozycji geograficznej i synchronizacji czasu.

Moduł może być podłączony do następujących urządzeń:

  • LB-480 - rejestrator danych.
  • LB-490 - rejestrator danych / stacja meteo.

Synchronizacja czasu

Odbiornik GPS pozwala na synchronizację czasu w urządzeniu. Odbiornik ma dedykowane wyjście 1 PPS, które pozwala urządzeniu na ustalenie czasu z dokładnością lepszą niż 1 milisekunda.

Synchronizacja czasu ma szczególne znaczenie w przypadku urządzeń pracujących w terenie, bez łączności z żadną siecią, która by pozwalała na pozyskanie prawidłowego czasu (np. za pomocą protokołu NTP w Internecie).

Przykładowo, stacja meteorologiczna działająca w "szczerym polu", która ma do dyspozycji tylko modem GSM/GPRS do wysyłania danych może polegać jedynie na swoim wbudowanym zegarze taktowanym rezonatorem kwarcowym. Rezonator taki ma ograniczoną dokładność, dodatkowo układ podlega dodatkowym odchyłkom w funkcji temperatury. Po pewnym czasie działania może się okazać że czas w urządzeniu bardzo odbiega od rzeczywistego. W takiej sytuacji odbiornik GPS zapewnia pozyskanie prawidłowego czasu.

Dokładność odbiornika GPS zazwyczaj przewyższa realne potrzeby. Jednak w przypadku np. modułu przetwornika ADC próbkującego z częstotliwością 1000 Hz, jednoznaczna identyikacja próbki w czasie wymaga dokładności 1 ms - w takim wypadku tylko odbiornik GPS jest w stanie zapewnić satysfkacjonującą dokładność.

Ustalenie pozycji geograficznej

W stacjonarnych urządzeniach ustalenie pozycji grograficznej może być przydatne jako dodatkowa informacja do kompletu z faktycznymi danymi pomiarowymi.

Przy późniejszym przetwarzaniu danych zebranych np. z kilku różnych miejsc, dostępne pozycja geograficzna miejsca pochodzenia danych pozwala na lepszą ich identyfikację, daje np. możliwość automatycznego pozycjonowania danych na interaktywnych mapach na stronach WWW.

Ocena produktu
Moduł odbiornika GPS do ustalenia pozycji geograficznej i synchronizacji czasu rejestratora.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę
  •