www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Termometr GSM GPRS: Moduł transmisji danych GSM/GPRS

Moduł transmisji danych GSM/GPRS

Zastosowanie

Przeznaczenie modemu GSM

Moduł GSM/GPRS (LB-499-GSM) pozwala na zdalną transmisję danych z programem lbx za pośrednictwem sieci komórkowej GSM/GPRS.

Moduł może być podłączony do następujących urządzeń:

  • LB-480 - moduł zbierania danych.
  • LB-490 - moduł zbierania danych / stacja meteo.

Adres IP

Są 2 możliwości połączenia lbx - moduł LB-480, zależnie od sposobu przydzielania adresów IP w sieci operatora komórkowego. W większości przypadków operator domyślnie przydziela w swojej sieci prywatne adresy IP. Istnieją jednak możliwości uzyskania adresu publicznego, w ramach odpowiedniej usługi operatora.

Stały publiczny adres IP

Najprostsza możliwość połączenia jest taka, że węzeł sieci dostaje od operatora komórkowego stały, publiczny adres IP. Nie jest to procedura standardowa, wymaga specjalnej konfiguracj "na życzenie" od operatora sieci (zwykle dodatkowo płatnej).

W takim wypadku moduł LB-480 ma stały i znany adres i dowolny autoryzowany program lbx może się z nim bezpośrednio połączyć.

Prywatny adres IP

W typowym przypadku, operator komórkowy dla urządzeń przyłaczających się do sieci przez modem GPRS przyznaje adresy z zakresu adresów prywatnych. W celu umożliwienia transmisji danych z innymi węzłami w Internecie, adres taki podlega mechanizmowi translacji (NAT).

Dla węzłów sieci które mają pełnić jedynie rolę kliencką (łączenie się z innymi) jest to rozwiązanie zapewniające możliwość połączenia (np. telefon i przeglądarka WWW).

Jednak dla węzłów które mają działać jako serwer i to z nimi ma następować połączenie, rozwiązanie takie nie daje możliwości stosownego połączenia. Adres węzłą jest nieznany (przydzielany dynamicznie), a nawet po jego ustaleniu - jest on zwykle z zakresu adresów prywatnych i dostęp do niego jest odcięty przez bramkę NAT u operatora sieci.

Aby umożliwić transmisję danych w takim przypadku, stroną inicjującą połączenie musi być węzeł działający w sieci komórkowej. LB-480 ma taką możliwość - po odpowiednim skonfigurowaniu, moduł łączy się z zadanym programem lbx.

Ta sama sytuacja dotyczy również przypadków gdy moduł jest przyłączony do sieci kablowo (bez modemu), ale z różnych powodów również nie ma stałego publicznego adresu IP.

Połączenie z programem lbx

Stały, publiczny adres IP

W takim przypadku, program lbx łączy się bezpośrednio z modułem LB-480:

LB-480 - bezpośrednie połączenie programu lbx z LB-480

Adres IP niedostępny publicznie

W przypadku gdy adres nie jest dostępny publicznie, połączenie modułu LB-480 z programem lbx może być uzyskane na dwa sposoby:

Inicjacja połączenia z programem lbx ze strony modułu LB-480

Program lbx musi działać w sposób ciągły, na komputerze ze stałym publicznym adresem IP (lub odpowiednio przekierowanym z bramki, za pomocą mechanizmów przekierania portów i adresów).

W module LB-480 należy zaprogramować odpowiedni adres IP i numer portu programu lbx. Program lbx zostaje skonfigurowany na nasłuch przychodzących połączeń.

LB-480 - bezpośrednie połączenie LB-480 z programem lbx

Po odpowiednim skonfigurowaniu, moduł LB-480 łączy się z zadanym programem lbx i umożliwia transmisję danych.

Połączenie przez proxy

W sytuacji gdy program lbx nie może być uruchomiony z konfiguracją do odbioru połączeń, możliwe jest wykorzystanie proxy. Proxy to dodatkowy serwer pośredniczący w transmisji danych pomiędzy modułem LB-480 a programem lbx.

LB-480 - pośrednie połączenie lbx z LB-480 przez proxy

Przy takiej konfiguracji systemu, moduł LB-480 łączy się z działającym w sposób ciągły proxy. Połączenie jest utrzymywane w sposób ciągły. Program lbx gdy chce się połączyć z modułem LB-480, łączy się również z proxy, które następnie paruje połączenie programu lbx z modułem LB-480 i umożliwia transmisję danych.

Proxy jest oprogramowaniem działającym na serwerze firmy LAB-EL.

Wysyłanie SMS

Oprócz transmisji danych, moduł GSM pozwala również na wysyłanie SMS. SMS mogą być wysyłane jako reakcja na występienie zdarzeń alarmowych zaprogramowanych w module LB-480.

Wysyłanie SMS jest możliwe równolegle i niezależnie od prowadzonej transmisji danych z programem lbx.

Ocena produktu
Modem GSM do transmisji danych z rejestratora internetowego, termometry GSM.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę
  •